Lær mer om

Lær mer om notifikasjoner i lønn

I denne saken vil vi gå nærmere inn på hvordan varsling av lønnsslipper, fravær, ferie, reise og utlegg foregår i 24SevenOffice. Brukere blir varslet øverst i høyre hjørne når det forventes man skal utføre en operasjon.

Landingsside for varsler

 • Varsler på reise og utlegg, fravær (hjemme sykt barn / egenmeldinger, etc.), ferie og  timeføring attesteres i “Attest” siden.
 • Varsler om godkjenning lønnsslipper tar deg til lønnskjøring der man kun ser ansatte man har tilgang til fra oppsettet av roller og organisasjonsenheter.

Oppsett av godkjenning struktur

 1. Sett opp brukere (godkjennere) og tildel rollen som lønnsgodkjenner.
 2. Opprett organisasjon enheter dersom flere godkjennere skal benyttes. Gå til Administrasjon→Innstillinger→Org→Org Enheter. NB: Husk å sette rollen på enten selskapsnivå eller pr. organisasjon. Selskapsnivå er man godkjenner for alle, Organisasjonsnivå er det kun godkjenner på en enhet.
 3. Husk å koble ansatte til organisasjonens enhet. Gå til Ansatt→Hr→Organisasjon→Velg riktig enhet. 

Oppsett av varsling

 1. Gå til Administrasjon→Innstillinger→Diverse innstillinger→Aktiver “Ekstern godkjenner av lønnskjøringer”
 2. Aktivering av Self-service tjenester kan sentralt aktiveres i Administrasjon→Innstillinger→Diverse innstillinger→Self-service.

3 roller / personas som får notifikasjon i høyre hjørne:

 • Ansatt. Ingen roller.
  • Avviste self-service elementer. Reise og utlegg, ferie, timeføring (lønnsmodul).
 • Godkjenner / leder. Personer med en rolle/tilgang til å godkjenne ansatte. 
  • Egne avviste selfservice elementer
  • Ansatte self-service elementer som er “sendt til godkjenning”. Reise og utlegg, ferie, timeføring (lønnsmodul).
  • Lønnsslipper til godkjenning.
 • Administrator / lønnsfører. Brukere med rolle Administrator eller lønnsfører på selskapsnivå.
  • Ser antall godkjente lønnsslipper av totalt antall. Gjelder kun dersom man sender forespørsel til kunde om godkjenning av lønnsslipper.