Lær mer om

Lær mer om oppsett av abonnementsfaktura

Her beskriver vi hvordan du enkelt kan konfigurere fakturaer for årlig, kvartalsvis, eller månedlig fakturering

Månedlig fakturering med forfall dagen før fakturaperiodens start

Først må følgende innstillinger settes opp under Innstillinger (i venstremenyen) -> Abonnementsfaktura:

 1. Sett «Forskyvningsfrekvens» til «Daglig» (dette vil føre til at tallet du skriver inn under Forskyvning på varelinjene vil gjelde for X antall dager)
 2. Sett «Fakturadato type» til «Ingen»

Deretter settes hver enkelt faktura opp på følgende måte:

Faktura for 1 måned, som skal genereres 15 dager før periodestart 01.06.18 – 30.06.18:

Per faktura, under Fakturainformasjon:

 1. Sett «Forskyvning påvirker» til «Genereringsdato»
 2. Sett Betalingsbet./forfall til «14 dager» for forfall den 30.06.18

Per vare i handlekurven:

 1. Sett Frekvens til Månedlig
 2. Sett Faktor til 1
 3. Sett Forskyvning til -15 (Forskyvningsfrekvensen skal nå stå til Daglig i innstillingene for at dette skal bli riktig) Dette vil medføre at faktura kan genereres manuelt / bli automatisk generert (avhengig av hva du har valgt under Fakturainformasjon i fakturaen) 15 dager før fakturaperioden starter den 01.06.18.
 4. Sett neste dato til 01.06.2018.

Kvartalsvis fakturering med forfall dagen før fakturaperiodens start:

Først må følgende innstillinger settes opp under Innstillinger (i venstremenyen) -> Abonnementsfaktura:

 1. Sett «Forskyvningsfrekvens» til «Daglig» (dette vil føre til at tallet du skriver inn under Forskyvning på varelinjene vil gjelde for X antall dager)
 2. Sett «Fakturadato type» til «Neste dato (før forskyvning)»

Deretter settes hver enkelt faktura opp på følgende måte:

Faktura for 1 kvartal, som skal genereres 15 dager før periodestart 01.07.18 – 30.09.18:

Per faktura, under Fakturainformasjon:

 1. Sett «Forskyvning påvirker» til «Genereringsdato»
 2. Sett Betalingsbet./forfall til «14 dager» for forfall den 30.06.18

Per vare i handlekurven:

 1. Sett Frekvens til Kvartalsvis
 2. Sett Faktor til 1
 3. Sett Forskyvning til -15 (Forskyvningsfrekvensen skal nå stå til Daglig i innstillingene for at dette skal bli riktig) Dette vil medføre at faktura kan genereres manuelt / bli automatisk generert (avhengig av hva du har valgt under Fakturainformasjon i fakturaen) 15 dager før fakturaperioden starter den 01.07.18.
 4. Sett Neste dato til 01.07.2018.

Årlig fakturering med forfall etter fakturaperiodens start:

Først må følgende innstillinger settes opp under Innstillinger (i venstremenyen) -> Abonnementsfaktura:

 • Sett «Fakturadato type» til «Neste dato (før forskyvning)»

Deretter settes hver enkelt faktura opp på følgende måte:

Faktura for 1 år, som skal genereres ved periodestart 01.01.19:

Per faktura, under Fakturainformasjon:

 1. Sett Betalingsbet./forfall til valgfritt antall dager
 2. Om ønskelig, aktiver Bruk periodisering for å periodisere salgsinntektene over årets perioder

Per vare i handlekurven:

 1. Sett Frekvens til Årlig
 2. Sett Faktor til 1
 3. Sett Forskyvning til 0
 4. Sett Neste dato til 01.01.19.