Lær mer om

Lær mer om periodedato

Bruk av periodedatoer gjør at du kan rapportere på et mer detaljert tidsintervall enn med standard månedsperioder som er er vant til. Hvis du ikke skal benytte periodedato kan du benytte systemet som vanlig.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Vi har nå lagt til periodedato der du selv kan lage egne perioder, eksempelvis 52 perioder i et regnskapsår. Det vil fungere på samme måte som perioder, men fokuserer da på periodedatoer. 

Endringer som er gjort i forbindelse med periodedato:

  • En kan selv legge til egne periodeindex med eget tidsintervall som går på periodedato.
  • I bokføring så er det lagt til en ny kolonne Periodedato.
  • Alle bilag der en kun definerer bilagsdato får den automatisk den samme periodedatoen.
  • Tidligere føringer havnet på periodedato 01, i den gamle perioden som vi kjenner til.
  • Bilagsjournal viser nå periodedato.
  • En kan låse egne periodeindex på enten periodedato eller bilagsdato
  • En kan søke på bilag basert på periodedato.
  • En kan søke i hovedbok basert på periodedato.
  • Balanse og resultatrapport er tilpasset egendefinerte perioder.
  • En kan avstemme og bokføre hver enkelt mva periode.

Regnskapsinnstillinger

Hvis du ikke skal benytte deg av periodedato så trenger du ikke å forholde deg til noen endringer her.

Med tanke på rapporter og mva rapportering så er det viktig at du får lagt til alle periodeindexene slik at du fyller hele regnskapsåret, det er nødvendig for å få korrekt rapportering.  Som vist nedenfor så legger du bare inn hver periodeindex.

Periode og bokføring
Hovedprinsippet vil være at bilagsdato = periodedato. Men hvis du aktivt ønsker at periodedato skal være en annen en bilagsdato så må du legge til denne dimensjonen i bokføringsbildet ved å trykke på det lille tannhjulet og legge til.

Når du benytter periodedato så vil ikke dimensjonen periode være av noen interesse for deg så denne kan du se helt bort ifra og gjerne fjerne fra bokføringsbildet.

Søk bilag

Nå kan du søker på periodedato eller bilagsdato, bilagsdato er standard.

Hovedbok

For å få opp egendefinerte perioder må du velge de under datotype. Deretter må du søke opp periodedato intervallet du ønsker. Der ser du også hvilken periode føringene er ifra.

Balanse og resultatrapport

Her må du definere periode og regnskapsperioder som vist på bildet under.

MVA rapport

Du kan bokføre hver egendefinerte regnskapsperiode ved å velge det i innstillingene som vist nedenfor.

Når en velger legg til så får du velge mellom alle de egendefinerte periodene du selv har definert i regnskapsperiode innstillingene.