Lær mer om

Lær mer om prislister

Prislister kan benyttes for å definere ulike priser og alternative produktnavn på et produkt. Her viser vi deg hvordan.

Med en god struktur på prislistene kan man spare mye tid når man skal fakturere kunder.Dette kan for eksempel være nyttig hvis man ønsker å selge et produkt i utlandet og ønsker  at prisen for utenlandske kunder skal være i en fremmed valuta og at produktnavnet skal vises på et annet språk.

Hva kan prislister benyttes til?

Her er et par eksempler på hva prislister kan benyttes til

 1. Ulike kunder skal betale ulike priser for samme produkt. I stedet for å sette opp faste rabatter på hver kunde, kan man opprette en prisliste og spesifisere prisene på prislistene.
 2. Et produkt skal ha ulikt produktnavn avhengig av hvilken kunde som kjøper produktet. Dette kan være nyttig hvis man selger varer i utlandet og ønsket at produktnavnet for utenlandske kunder skal være på et annet språk.
 3. Man ønsker å definere prisen for et produkt i flere valutaer.

Hvordan bruker man prislister?

 1. For å benytte prislister, må man først opprette en ny prisliste. Dette gjøres ved å gå til produktsmodulen > administrasjon > prisliste for deretter å trykke på “ny prisliste

 1. Når man oppretter en prisliste kan man velge valuta, beskrivelse og navn på prislisten

 1. Etter man har opprettet en prisliste kan man på hvert enkelt produkt spesifisere ønsket pris og alternativt produktnavn. Dette gjør man ved å åpne det ønskede produktkortet for deretter å gå til “prislister”:

 1. Her kan man trykke på blyanten ved siden av prislisten som man ønsker å endre. Man vil da få mulighet til å sette et pris og et alternativ produktnavn på produktet.

Hvordan bestemmer jeg hvilke kunder en prisliste skal gjelde for?

Etter man er ferdig med å sette opp en prisliste må man velge hvilke kunder som prislisten skal gjelde for. Dette gjør du som følger:

 1. Åpne CRM modulen i 24SevenOffice og søk opp en kunde som prislisten skal gjelde for.
 2. Åpne kundekortet til kunden
 3. Trykk på “vis mer” og “Redige

 1. Deretter går man til “Instillinger” og velger ønsket prislise


Tips: Hvis man skal aktivere en prisliste for mange kunder kan man oppdatere flere kunder samtidig via en import. Mer informasjon om importer finner du her.