Lær mer om

Lær mer om produktlisten

Produktlisten gir en oversikt over alle produktene. I denne artikkelen skal vi se nærme på hvordan man kan bruke produktlisten til å søke og filtrere på produkter for å få en god oversikt over de produktene som man ønsker å se.

Generelt

Produktlisten er den første siden man kommer til når man åpner produktmodulen. Nye produkter kan opprettes ved å trykke på “nytt produkt” øverst til høyre i produktlisten. Som standard vil man se 15 produkter på hver side i produktlisten. Dette kan man justere i nedtrekksmenyen nederst på siden. Her har man også mulighet til å bla til neste og forrige side. 

gifproduktlisteSøk

Helt øverst i produktlisten har man mulighet til å søke på produkter. Her kan man søke på både produktnavn og produktnummer. 

For å søke på innhold i produktnavn kan du bruke %. Eksempel: Hvis produktet heter “Blå ørepropper” kan man her søke på “%propp”

Filtrering

I produktlisten er det gode filtreringsmuligheter. Disse filtreringsmulighetene finner man i trakten under søkefeltet. Man vil her ha mulighet til å filtrere på kategori, leverandør, produktnummer, pris og status. Det er også fullt mulig å filtrere på flere ting samtidig. For eksempel kan man filtrere på en gitt leverandør samtidig som man filtrerer på en produktkategori.
Etter man har filtrer på det man ønsker, er det også mulig å lagre filtrene. Dette er spesielt nyttig hvis det er filtre som man har behov for å benytte ofte. For å lagre et filter trykker man på “lagre” knappen helt øverst på siden. Deretter må man gi filteret et navn. Etter at filteret er lagret, kan dette velges i nedtrekksmenyen ved siden av søkefeltet.

gidproduktfilter

Kolonnevalg og eksport av produktliste

Øverst til høyre i produktlisten har man mulighet til å velge hvilken kolonner som man ønsker å se. Systemet vil huske hvilken kolonner du har valgt, slik at du ikke trenger å velge disse på nytt neste gang du logger inn på klienten i 24SevenOffice. Ved siden av kolonnevelgeren har man mulighet til å ta en .csv eksport av produktlisten. Denne eksporten vil ta høyde for de filtrene som man har valgt.