Lær mer om

Lær mer om prosessen fra mottak til utbetaling

I denne hjelpeartikkelen viser vi steg for steg for hvordan du får en faktura fra mottaket til  utbetaling i bankmodulen. Vi vil ta utgangspunkt i en leverandørfaktura som skal bokføres fra bokføringsmodulen.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Mottaket

Hit kommer alle fakturaer som sendes til systemet. Via mottaket kan du registrere alle dine leverandørfakturaer og sende dem videre til godkjenning og bokføring.

Les mer om mottaket her.


Gå til Regnskap -> mottak.


1. Marker faktura du skal behandle og trykk enter. Du kan også dra fakturaen ned som markert på bildet. 
2. Faktura hopper da ned til OCR tolken og blir tildelt et dokumentID.
3. OCR-tolken skanner og fyller ut informasjonen den finner på fakturaen. Dobbeltsjekk at denne stemmer og fyll ut resterende informasjon under Bilagsinformasjon. 

5. Legg til godkjennere om du ønsker, se mer om godkjenning her.
6. Trykk på klar for å sende faktura til godkjenning eller bokføring. Hvis man ikke har satt opp godkjenner sendes den til bokføring, kommentaren i nederste linje er en intern kommentar til godkjenner.  

Bokføring
Gå til regnskapsmodulen -> bokføring.

7. Gå til bokføring og trykk på ny i menyen for å lage en ny bunt du skal bokføre i.

8. I kolonnen DokumentID trykker du på space og nedover pil for å få frem en liste over alle fakturaer som er registrert i mottaket og kan bokføres.

9. Velg faktura du skal bokføre og trykk enter. Informasjon som allerede ble utfylt i mottaket og/eller godkjenningsløpet vil automatisk legge seg på linjen.

10. Velg tilhørende bilagsart, i vårt eksempel, leverandørfaktura. (Pil ned for å få opp oversikten)


11. Fyll ut manglende informasjon om bilaget.

12. Trykk deg ut av raden eller bruk end-knappen på tastaturet for å avslutte bokføringen.

13. Trykk på lagre og bokfør i menyen for å bokføre faktura.

Bilagsarten må være huket på for omsetning og det må føres kredit 2400 (leverandørreskontro).

Når fakturaen er bokført skal den legge seg som et betalingsforslag i bankmodulen.

Betalingsforslag
Gå til bankmodulen -> betalingsforslag.

15. Gå inn på betalingen du ønsker å betale ut og dobbeltsjekk at all info stemmer før du går videre.
16. Om alt ser bra ut kan du enten godkjenne betalingen så den legger seg i betalingslisten eller du kan direkte signere betalingen så den legger seg i forfallslisten.

Enten om du signerer fra betalingsforslag eller fra betalingslisten må du signere med en SMS kode. Lær deg hvordan sette opp 2-faktor autentisering
Når du trykker på signer knappen vil du få opp et lite vindu hvor du kan sende etter kode, i løpet av kort tid får du da en kode på SMS og kan legge den inn i feltet for koden og trykke verifiser.

Når betalingen er signert legges den i forfallslisten og vil bli utbetalt ved forfallsdato/betalingsdato.


Du kan lese mer om hvordan du betaler en faktura her.