Lær mer om

Lær mer om rapporter i prosjektmodulen

Her vil du lære mer om de ulike rapportene en kan finne under prosjektmodulen.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Prosjektliste

Prosjektlisterapporten gir en oversikt over prosjektene i 24SevenOffice. Du kan enten bare søke på alle prosjekter og få opp hele oversikten ved å klikke på Kjør filter, eller fylle inn ett eller flere søkekriterier. Her kommer en forklaring på de ulike søkekriteriene.

Navn

Ved søk på prosjektnavn, så må du skrive inn hele ord. Dersom et prosjekt heter “Ledermøte 2014”, så finner man ingen treff på dette dersom det kun skrives inn “Leder” i søkefeltet for navn, da må du skrive inn “Ledermøte” eller “Ledermøte 2014”.

I feltet her kan du også skrive inn et spesifikt prosjektnummer, for å slippe å skrive inn samme prosjektnummer i fra- og til-feltet.

Nummer

Du kan søke på prosjektnummer fra og til her. Det er mulig å kun legge inn et fra-nummer for å se alle prosjektnummer for eksempel fra 2000 og oppover. Det samme er mulig med til-nummer, og få opp alle prosjektnummer opp til nummer 1000. Eller velge å se alle prosjektnummer mellom 1000-2000, ved å legge inn både fra og til.

Datoer

Når du legger inn datoer her, så vil det si at rapporten søker opp alle prosjekter som ble opprettet innen disse datoene. Velger du å kun legge inn en startdato og velger “Bruk startdato”, så får du treff på alle prosjekter med startdato fra denne datoen, og ikke prosjekter med startdato denne nøyaktige datoen. Velger du kun sluttdato, så får du opp alle prosjekter som har sluttdato innen denne datoen.

Dersom du velger å legge inn både en fra-dato og en til-dato, og setter kriteriet på “Bruk startdato”, så selekteres det på alle prosjekter med en startdato fra som er mellom fra-datoen og til-datoen.

Ved innleggelse av både fra- og til-dato og setter kriteriet til “Bruk sluttdato”, selekteres det på alle prosjekter med en sluttdato mellom fra-datoen og til-datoen.

Egenskaper

 • Velg leder
  Klikk på søkeknappen og få opp valget for å legge til prosjektleder/prosjektledere, så får du opp treff på prosjekter med den eller de valgte prosjektledere.
 • Velg kundeeier
  Skriv inn navnet på en kundeeier i søkefeltet. Dette er eier på kunder i CRM, og søket i rapporten finner fram den eller de prosjekter som har personen som eier på kunder i CRM som igjen er knyttet opp mot prosjekt.
 • Alle statuser
  Søket gjelder for å søke opp prosjekter med statuser som er satt under Egenskaper-fanen på hvert enkelt prosjekt. Dersom det ikke er satt opp en status på et prosjekt, så vil du ikke finne igjen prosjektet ved hjelp av dette søkekriteriet. Statusene administreres i prosjektinnstillingene på forsiden til prosjektmodulen.
 • Velg deltaker
  Her legger du til en eller flere deltakere i et prosjekt. Dersom du legger til flere enn en deltaker, så kommer resultatet opp med de prosjekter deltakerne er med i, og vil understreke at deltakerne ikke må være med i de samme prosjektene, men at det kan være ulike prosjekter.
 • Alle typer
  Dette søkefeltet gjelder prosjekttype. Typene legges til på prosjekter i Egenskaper-fanen. Dersom det ikke er satt opp en type på et prosjekt, så vil du ikke finne igjen prosjektet ved hjelp av dette søkekriteriet. Typene administreres i prosjektinnstillingene på forsiden til prosjektmodulen.
 • Alle understatuser
  Understatuser kan også settes opp per prosjekt i Egenskaper-fanen til prosjektet. Dersom det ikke er satt opp en understatus på et prosjekt, så vil du ikke finne igjen prosjektet ved hjelp av dette søkekriteriet. Understatusene administreres prosjektinnstillingene på forsiden til prosjektmodulen.

Datafilter

Datafilteret på fra- og til-dato gjelder kun for visse felter i rapporten. Hvilke prosjekter som skal listes opp i rapporten selekterer man på i feltene under navn, nummer, datoer og egenskaper, mens datafilter bestemmer hva som skal komme ut av informasjon.

Datafilteret henter ut data basert på startdatoen og sluttdatoen til oppgaver i prosjektene, timer og kostnader for gjeldende tidsrom, og så videre. Altså, all data som er registrert for prosjektene i tidsrommet for datafilteret som listes opp i disse kolonnene.

Handlinger

 1. Kjør filter-knappen er for å kjøre rapporten og gjøre søkeselekteringer som du har gjort. Du må ha lagt inn minst ett søkekriterie for å kunne kjøre filter.
 2. Vis hurtigliste er for å vise rapport på prosjektene du har på din hurtigliste i prosjektmodulen.
 3. Vis direkte link er for å se direktelinken til rapporten.
 4. Skriv ut
 5. Eksporter til excel
 6. Nede til høyre finner du <velg kolonner> her vil du få frem alle tilgjengelig kolonner.
 7. Hold musepekeren over kolonnenavnet for å se beregningen.

 

Hvis du ønsker listen skal vise alle prosjekter det er bokført på i en gitt periode, så må du bruke tilsvarende søkekriterier som i bildet her.

Nederst til høyre finner du hurtighjelp, her kan du få en liten oversikt over hva de ulike kolonnene er og informasjonen de henter.