Lær mer om

Lær mer om rapporter i timer

Her ser du en oversikt over hvilke rapporter som er tilgjengelig fra timer i 24SevenOffice samt en kort beskrivelse av hva de løser.

Timerapport

Timerapporten brukes til å hente ut timer alle ansatte eller en ansatt har jobbet en periode. Kan også hente ut timer registrert på et prosjekt.
I timerapporten er det flere ulike søkeparametere og filtreringsmuligheter

Du finner også timerapporten via prosjekt og rapportmodulen.


Ikke-fakturerte kostnader

Viser alle kostnader som ikke er fakturert pr prosjekt

Mine timer

Gir en oversikt over dine registrerte timer i en gitt periode. Du får her også oversikt over om timene er godkjente eller ikke.