Lær mer om

Lær mer om refusjoner

Vi vil her gå gjennom hvordan du kan importere K27 - refusjoner fra Altinn og hvordan dette kan kobles til fravær i 24SevenOffice Lønn. Artikkelen vil ta for seg hele prosessen ved refusjoner fra registrert fravær til import av refusjonen.

Registrering av sykemelding

 • Den ansatte som har blitt syk kan benytte self-service modulen me.24sevenOffice.com for å registrere en sykemelding.
 • Lønnsfører eller leder kan registrere fraværet på vegne av den ansatte. Noen typer kan godkjennes, slik som sykt barn og egenmeldinger.

Oversikt over fravær

Fra fravær liste kan man sende inntektsmelding som blir grunnlaget for refusjon man søker etter. Prosessen med digital inntektsmelding dekkes ikke i denne artikkelen.

Laste ned K27 oppgjørsrapport fra Altinn

Denne filen lar seg ikke automatisere fra Altinn til 24SevenOffice. Derfor må man laste ned denne csv filen, lagre lokalt og importere til en lønnskjøring. 

Import av K27 oppgjørsrapport fra Altinn

 • Det er ikke påkrevd at fraværet registreres i 24SevenOffice. Man kan importere refusjoner selv om fraværet ikke finnes i modulen og at man ikke har sendt digital inntektsmelding fra 24Sevenoffice. 
 • Når man importerer refusjoner kan man koble refusjonen til et fravær dersom det finnes. Systemet vil forsøke å finne koblingen automatisk, ellers må dette manuelt kobles ved import.
 1. Opprett en lønnskjøring. Velg flere handlingerImport lønnsposter

 2. Velg Import timer fra eksterne systemer. Velg K27 Refusjon

 3. Velg fil og kjør kontroll av denne. Filen kobles til rett ansatt og type.

 4. Du kan koble refusjonen til fravær dersom det er registrert i lønnsmodulen. Denne koblingen brukes for å se hva man har søkt om og hvilken refusjon man mottok.
 5. Klikk importer til lønnskjøring. Lønnsposter med lønnsart 990 - K27 Refusjon opprettes på de ansatte. Dette er en lønnspost som ikke vises på lønnsslippen som standard. Formålet med refusjon er reduksjon av arbeidsgiveravgiften. 
 6. Gå til lønnskjøringen ved å klikke på knappen under. Legg merke til at filen som er importert lagres i loggen. Fra 3 prikker menyen kan man slette refusjoner som ikke er lønnskjørt i aktiv lønnskjøring.

 7. På den ansattes lønn kan man se lønnspostene som er importert.