Lær mer om

Lær mer om regnskapsrapporter

Her kommer en kort oppsummering av regnskapsrapportene som er tilgjengelige i systemet.

Under rapporter finner du alle regnskapsrapportene som finnes i systemet. På venstre side har du et søkefelt der du kan søke etter en rapport. På høyre side finner du de siste besøkte rapportene dine, dine favoritter og dine lagrede rapporter. Du kan markere en rapport som favoritt ved å trykke på den lille stjerne til høyre for navnet på rapporten for å enkelt finne den igjen neste gang.

 1. Balanserapport basert på periode
  Oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital basert på periode.
 2. Balanserapport basert på bilagsdato
  Oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital basert på bilagsdato.
 3. Økoskopet
  De mest brukte rapportene med mulighet til å tilpasse søkefilter og funksjonalitet.
 4. Hovedbok
  (Gammel versjon) Viser alle transaksjoner i bokføring fordelt på kontonivå.
 5. Hovedbok
  Viser alle transaksjoner i bokføring fordelt på kontonivå.
 6. Likviditetsrapport
  Viser likviditeten.
 7. MVA rapport
  MVA rapport inklusiv mvaføring og filer for innrapportering til Skatteetaten.
 8. Resultatrapport basert på periode
  Viser inntekter, kostnader og resultat basert på periode.
 9. Resultatrapport basert på bilagsdato
  Viser inntekter, kostnader og resultat basert på bilagsdato.
 10. Saldobalanse
  Viser alle kontoer med bokførte transaksjoner.
 11. Bilagsjournal
  Søk opp bilag på klienten.
 12. Buntrapport
  Gir deg oversikt over bokførte bunter per regnskapsår. Gir mulighet til å skrive ut eller reversere buntene.
 13. Aldersfordelt kundeliste
  Kundefordringer gruppert eller ulike tidsperioder basert på forfallsdato.
 14. Aldersfordelt leverandørliste
  Leverandørgjeld gruppert eller ulike tidsperioder basert på forfallsdato.