Lær mer om

Lær mer om reskontro i CRM

I denne artikkelen skal vi gå gjennom kundereskontro og leverandørsreskontro i CRM. En kunde i CRM kan opptre både som kunde og leverandør samtidig.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


En reskontro er en oppstilling av hovedbokskontoen i regnskapet, i flere underkontoer. Metoden som brukes for å dele opp en reskontro i flere underkontoer er kombinasjon av et kundenummer og hovedbokskontoen. En reskontro gir en systematisk oversikt over poster som er i relasjon, samt åpne og lukkede poster. Reskontoen er tett knyttet opp mot de automatiske føringene i systemet hvor det automatisk blir registrert fakturaer, kreditnotaer og betalinger på hver enkelt kunde.

Kundereskontro

På en kundereskontro er positive beløp (blå farge) det kunden har utestående, dvs det kunden er skyldig. Negative beløp (rød farge) er innestående beløp, dvs. det kunden har gjort opp for seg enten i form av en innbetaling eller kreditnotaer.


Ved å markere flere poster kan du koble dem sammen.

 

Leverandørreskontro

Leverandør-poster kan du også høyreklikke og legge til bank. Du kan markere flere poster for å koble dem sammen.

 

Vis lukkede poster

Her finner du poster som er lukket.

 

Tips: Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker å vise og rekkefølgen de skal vises. Klikk på den ene kolonnen og du får frem en liste over tilgjengelige kolonner du kan huke på.