Lær mer om

Lær mer om sluttoppgjør

I denne saken går vi gjennom hvordan man oppretter sluttoppgjør i 24SevenOffice Lønn.

 • Sluttoppgjør er å betale ut feriepenger og lønn når en arbeidstaker slutter. Den ansatte har krav på sluttoppgjør uansett om de sier opp stillingen sin selv, om arbeidsgiver sier opp stillingen, om de er midlertidig ansatt og kontrakten går ut, eller om de skal pensjonere seg.
 • Den klare hovedregel er at arbeidstaker skal motta sluttoppgjør den dagen hun/han slutter, eller senest ved neste ordinære lønnskjøring etter at man fratrer stillingen.
 • Til tross for ferielovens bestemmelser om at feriepenger “skal” utbetales i forbindelse med fratreden, har skattemyndighetene uttalt at partene står fritt til å avtale et senere utbetalingstidspunkt.
 • Ved opphør av arbeidsforhold og utbetaling av sluttoppgjør, trekkes det skatt på feriepenger opptjent i inneværende år.

Opprette sluttoppgjør

 • Inne på ansattkortet - arbeidsforhold - lønnsinformasjon kan man under de tre prikkene til høyre i lønnsinformasjon trykke på sluttoppgjør.
 • Trykker man på sluttoppgjør kommer man til en ny side hvor man registrerer sluttdato og oppsigelsestype. Det kommer også opp en oversikt over faste lønnsposter med markeringer for at disse skal avsluttes.
 • Feriepenger fra inneværende regnskapsår, og evt. feriepenger fra forrige år (om disse ikke er utbetalt) vises også i bildet.

 • Når informasjon er fylt inn trykker man på “Registrere sluttdato”.

 • Når det er gjort trykker man på “Opprett sluttlønn”.

 • Lønnsart 129 Feriepenger sluttoppgjør, trekkpliktig legges da i lønnskjøringen.

  Om feriepenger fra forrige år ikke allerede er utbetalt, blir også lønnsart 128 Feriepenger, trekkfri lagt til.Om den ansatte skal ha ordinær lønn i samme lønnskjøring som sluttoppgjør utbetales, er det viktig å legge til denne lønnen FØR man oppretter sluttoppgjøret. Dette for at feriepenger for inneværende lønnskjøring også skal genereres og inkluderes i sluttlønnen.

 

Manuell opprettelse av sluttoppgjør

 • Lønnsart 129 Feriepenger sluttoppgjør, trekkpliktig kan også legges til manuelt i lønnskjøringen.
 • Systemet henter da opp utestående feriepenger fra inneværende år.