Lær mer om

Lær mer om standard bankkonto

Hvis dere har flere bankkontoer liggende inne i bankmodulen er det viktig at dere velger hvilken konto som skal være standard konto. Det er denne kontoen som systemet vil velge som avsenderkonto på betalingene som ligger i bankmodulen.

  1. Gå til Bank > administrasjon > Avtaler, her finner du oversikten over de ulike bankavtalene dere har. Avtalen som er satt som standard, vil være markert med en grønn stjerne. 

  2. Dersom du ønsker å sette eller endre hvilken konto som skal være standard, trykk på rediger konto for å komme inn på avtalen. Trykk deretter på den lille pennen til høyre under regnskapsinformasjon.

  3. Nederst under regnskapsinformasjon har du muligheten til å aktivere/deaktivere standard konto. Trykk lagre etter at du har gjort ønskede endringer.