Lær mer om

Lær mer om strukturvarer

En strukturvare er et produkt som består av mange underprodukter/komponenter. Dette kan for eksempel være hvis man ønsker å selge en pakke med ulike produkter samlet

For å gjøre et produkt til en strukturvare må man:

  1. huke av for strukturvare oppe i høyre hjørne i produktkortet. 
  2. Du vil nå få tilgang til siden ”Strukturvare” i menyen til venstre.
  3. Her legger du til produkter som du ønsker skal tilhøre strukturvaren. Dette gjøres ved å søke og velge underprodukter i feltet under ”Legg til komponenter”.
  4. Benytt sammenlagt pris hvis du ønsker at pris skal legge sammen inn-pris på alle komponenter.
  5. Benytt fast pris hvis du ønsker at prisen skal være hardkodet

Du kan se om produktet er en strukturvare ved at strukturvaren får et symbol ved produktnavn i oversikten.

Oppdaterer du pris på originalproduktet, vil ikke prisen i strukturvaren oppdatere seg

Hvordan påvirker strukturvarer lagerantall

Hvordan strukturprodukter fungerer med lagerantall er avhengig av hvordan strukturproduktet ble satt opp:

Med 'Benytt sammenlagt pris' bruker man ikke antall i Ordre for hovedproduktet selv, så da teller bare underdelene ned.

Med 'Benytt fast pris' ligger ikke underdelene med i Ordre, så da teller bare hovedprodukt ned i lagerantall

Med 'Benytt fast pris (inkl underdeler)' teller både hovedprodukt og underdelene ned i lagerantall.

Hvordan få underproduktene til å telle på lagerbehold samtidig som de ikke vises på faktura?
Bruker du "Fast pris inkl. underproduktene" pluss skriver inn selv hva innprisen samlet er på hovedvaren og ikke krysser av for lagerstyring på hovedproduktet ,men krysser av på lagerstyring på underproduktene kan du få opp når du fakturerer Hovedproduktet med alle undervarene under (men grået ut)
Du selv som fakturerer ser alt men ikke sluttkunden når fakturaen sendes.
Du får da opp dekningsgrad og alle undervarene telles ned fra hovedlager unntatt hovedstrukturvaren."