Lær mer om

Lær mer om tjenesten Mobilesync

MobileSync er en komplett løsning for epost og samhandling som gir tilgang til de samme dataene på alle enhetene dine samtidig.

Generelt om MobileSync

Dette inkluderer også data som ligger i 24SevenOffice slik at all epost, kalender, delte kalendere, oppgaver, kontakter synkroniseres på alle enheter. En får også tilgang til oppslag i CRM direkte fra alle enhetene.

Dataene oppbevares trygt hos NetClient i Norge på servere i 2 forskjellige datasentre samtidig i tillegg til backup. Det er kun funksjonalitet som en ønsker å ta i bruk i MobileSync som vil oppbevares og gjøres tilgjengelig i løsningen.

Vår synkroniseringsløsning benytter seg av en standard kalt ActiveSync utviklet av Microsoft. De fleste nyere business telefoner har enten dette installert eller det er mulig å installere(forhør deg med din telefonleverandør). I noen tilfeller kalles det Mail for Exchange eller liknende. Vi bruker community kontoen for å hente data fra 24SevenOffice, og henter data fra den klienten som er satt som standard klient på community brukeren.

 

Følgende synkroniseres:

 • Kalender
 • Oppgaver
 • Kontakter (disse finner du igjen på community siden din under Kontakter).
 • E-post(forutsetter at din e-postkonto er satt opp som IMAP i e-postmodulen i 24SevenOffice).
 • Firmakatalog (Firmakatalog er egentlig ikke en synk men et online oppslag i en global kontaktliste. Denne har vi koblet mot CRM).

Elementer i fra 24SevenOffice blir synkronisert hvert 15. min. Tidssone og dato på telefonen må være satt korrekt. Dersom dette ikke er i henhold vil elementer bli synkronisert feil inn i 24SevenOffice.


Forutsetninger som må ligge til grunne for at MobileSync skal fungere:

 • Du må ha en brukerkonto hos NetClient.
 • Du må ha registrert en community konto i 24SevenOffice.
 • Synkroniseringen må aktiviseres hos NetClient og på telefonen din.
 • Du må ha Active Sync på telefonen din.

MERK: du skal ikke bruke andre metoder, for eksempel Nokia PC Suite, til å synkronisere e-post, kontakter, kalenderoppføringer eller oppgaver når du har installert og brukt Mail for Exchange på telefonen. Hvis du bruker andre metoder samtidig, kan det føre til tap av data, dupliserte data eller skadede data.


For oppsett av MobileSync må du ha følgende informasjon i fra oss:
1.Brukernavn for brukerkonto hos NetClient

 • Kontakt Netclient support for dette

2.Passord for brukerkonto hos NetClient

 • Kontakt Netclient support for dette

3.Navn på Exchangeserver

 • mail.netclient.no


Aktivisering av tjenesten
For å aktivisere sync for din bruker må følgende gjøres:

1.Gå inn her https://mail.netclient.no/setting?p=24sevenoffice

Videre oppsett på mobilen skal gå automatisk, men dersom det ikke gjør det, følg også punktene 2-6.

2.Logg på med ditt brukernavn og passord (Ikke 24SevenOffice logg inn, men e-postkonto logg inn(e-postadresse og passord), bruk evt glemt passord linken dersom du ikke vet ditt passord)

3.Klikk deretter på kategorien 24SevenOffice i menyen på venstre side.

4.Skriv inn community brukernavn og passord(brukernavn og passord som du benytter for å logge inn i 24SevenOffice)og klikk Opprett tilgang.

5.Tjenesten vil nå begynne å synkronisere data fra 24SevenOffice innen 15min.

6.Gjør så påkrevde innstillinger på din telefon.

Se forklaring under eller les brukermanualen fra din telefonleverandør(innstillinger på telefon kan variere fra leverandør til leverandør).


Innstillinger
Brukergrensesnitt og funksjoner kan variere i fra telefon til telefon. Denne forklaringen vil i hovedsak ta for seg generelle innstillinger for at telefonen skal kunne synkroniseres med 24SevenOffice. Vi henviser ellers til hver enkelt leverandørs guider og manualer(se linker i bunnen av denne siden eller leverandørs nettside).

DET ER VIKTIG Å LESE IGJENNOM DE FORSKJELLIGE INNSTILLIGENE SLIK AT DU FORSTÅR HVA SOM SKJER VED SYNKRONISERING – SPESIELT INNSTILLINGER FOR AVTALER, OPPGAVER OG KONTAKTER.
1. Gå til Mail for Exchange(Mfe) programmet på telefonen.

Klikk deg inn på kategoriene som fremkommer og gjør innstillinger som forklart under for hver kategori.
2. Tilkobling

De forskjellige valgene

 • Exchange server: mail.netclient.no
 • Sikker tilkobling: Ja/Nei
 • Tilgangspunkt: velg din leverandør
 • Synk under roaming: valgfritt.

OBS! Kan være noe dyrere enn synkronisering ved andre tilfeller, spesielt om du oppholder deg i utlandet.

 • Bruk standardport: Ja.

3. Påloggingsdetaljer

De forskjellige valgene

 • Brukernavn: brukernavn for brukerkonto hos NetClient
 • Passord: passord for brukerkonto hos NetClient
 • Domene: benyttes ikke

4. Synkroniseringsplan

De forskjellige valgene

 • Synkplan for topptid: valgfritt. Eks hvert 15. Min
 • Synkplan ut. Topptid: valgfritt. Eks. Manuell
 • Start på topptid: valgfritt. Eks. 08.00
 • Slutt på topptid: valgfritt. Eks 16.00
 • Topptiddager: valgfritt. Eks. Man, Tir, Ons, Tor, Fre
 • Ved konflikter: valgfritt. Eks. server vinner

5. Kalender

De forskjellige valgene

 • Synkroniser kalender: Ja/Nei
 • Synk kalender tilbake: valgfritt
 • Første synkronisering

> Slett element på telefon: sletter elementer på telefonen ved første synkronisering og erstatter dem med elementer som er registrert i 24SevenOffice.

> Behold element på telefon: beholder elementer på telefonen ved første synkronisering + legger til elementer som er registrert i 24SevenOffice.

OBS! kan medføre duplikater dersom like avtaler er registrert på telefonen og i 24SevenOffice.
6. Oppgaver

De forskjellige valgene

 • Synkroniser oppgaver: Ja/Nei
 • Synk fullførte oppgaver: valgfritt
 • Første synkronisering:

>Slett element på telefon: sletter elementer på telefonen ved første synkronisering og erstatter dem med elementer som er registrert i 24SevenOffice.

>Behold element på telefon: beholder elementer på telefonen ved første synkronisering + legger til elementer som er registrert i 24SevenOffice.

OBS! kan medføre duplikater dersom like oppgaver er registrert på telefonen og i 24SevenOffice.
7. Kontakter

De forskjellige valgene

 • Synkroniser kontakter: Ja/Nei
 • Første synkronisering:

> Slett element på telefon: sletter elementer på telefonen ved første synkronisering og erstatter dem med elementer som er registrert på serveren til NetClient.

OBS! Ved første synkronisering vil det ikke ligge noen elementer på serveren til NetClient. Kontaktlisten på telefonen vil derfor bli slettet om du velger Slett element på telefon og synkroniserer telefonen for første gang.

> Behold element på telefon: beholder elementer på telefonen ved første synkronisering og oppretter en backup av disse på NetClient sin server.

Vi anbefaler at man velger Behold element på telefon dersom man ønsker å beholde sine mobilkontakter ved første gangs synkronisering.
8. E-post

De forskjellige valgene

 • Synkroniser e-post: Ja/Nei
 • E-postaadresse: Din e-postadresse
 • Vis mld ved ny e-post: valgfritt
 • Bruk signatur: valgfritt
 • Signatur: valgfritt
 • Ved sending av post: valgfritt
 • Synk meldinger tilbake: valgfritt

9. Fraværende

De forskjellige valgene

 • Fraværende: Ja/Nei

Ved Ja aktiviseres en permanent fraværsmelding for mail og man kan legge inn ønsket tekst i meldingen.
Full resynk

En fullstendig resynkronisering fjerner alt innhold som du har synkronisert til telefonen. Det gjeldende innholdet på kontoen på Microsoft Exchange Server erstatter det tidligere innholdet. Resynkronisering anbefales bare når du skal tilbakestille store mengder data på mobilen.

OBS! Du vil miste data som er opprettet eller endret på telefonen etter den siste vellykkede synkroniseringen. Når du har valgt en kalender eller kontakter for synkronisering i profilen, og du utfører en fullstendig resynkronisering, angis de innledende synkroniseringsinnstillingene for disse elementene som Slett elem på tel.

Funksjonen for dette finner du i menyen for Mail for Exchange på telefonen din.