Lær mer om

Lær mer om valuta

Du kan fakturere og bokføre i systemet med de aller fleste valuta. Innstillinger for valuta finner du her: Regnskap - innstillinger - valuta. 

Legg til ny valuta

For at du skal kunne fakturere eller bokføre i valuta må det registreres i systemet først. Norske kroner ligger inne som standard og trenger ikke legges inn. 

  1. Velg plusstegnet "Legg til valuta" og legg inn informasjonen i boksen som kommer opp.
    Sats tilsvar det som er 1 av valutaen verdt i NOK (så eksempel 1 EUR vil være rundt 10,14XX om man skulle satt opp EURO)
  2. Huk av for å "Oppdatere valutakurser automatisk" så oppdateres kursene hver natt automatisk.  Valutakursene hentes fra https://openexchangerates.org/.

 

Lage ordre i annen valuta

  1. På ordrebehandling (Fakturering - ordrebehandling) og avansert kan du velge valuta og sats. Prisen på varer og ordre oppdateres automatisk.
    Dette feltet er mulig å legge til i ordrebehandling. Manuelt satte priser på produkter blir IKKE oppdatert når man bytter valuta.

 

Sette en fast valuta på kunde

  1. Søk opp kunden i CRM.
  2. Gå på blyanten for å endre informasjon.
  3. Gå til fanen innstillinger og i feltet "valuta". Velg valuta du ønsker for kunden.