Lær mer om

Lær mer om vanlige feilkoder i distribusjon

Her går vi igjennom de vanligste feilkodene som kan oppstå, og hva man skal gjøre for å rette opp feilen

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig

Du finner disse feilkodene ved å gå til Fakturering -distribusjon - merk en faktura - logg. Logg finner du også hvis du åpner en faktura. Feilkodene står alltid i rødt

EHF

  • 400 BadRequest distribution.so - The senders organisation number is not a valid norwegian number - organisasjonsnummeret er i feil format. Sjekk feltet organisasjonsnummer på Innstillinger -> Firma under Fakturering. Det skal bestå av 9 siffer, ingen tall eller bokstaver, og uten noen mellomrom.
  • Customer's organization number is missing - organisasjonsnummeret mangler. Sjekk på kunden i CRM om feltet er fylt ut. 
  • Duplicate invoice - faktura er sendt, eller forsøkt sendt som EHF tidligere. Det er ikke mulig å sende en EHF to ganger. Prøv å sende den på en annen måte, eller krediter faktura og opprett en ny. 
  • Receiver does not accept EHF - organisasjonsnummeret som er lagt inn på kunden er ikke registeret i ELMA for mottak av EHF. Du kan sjekke ELMA registeret her

Epost 

  • No recipients - det finnes ikke noen epost å sende til. Sjekk på kunden i CRM, eller på ordren at det ligger inne en epost under feltet faktura e-post. 

Autopost

  • Receiver address is incomplete - alle felter for faktura adresse på kunden er ikke fylt ut. Sjekk hva som ligger under fanen adresser på kunden i CRM. Land må også være utfylt. 
  • Unknown country - Adressen på mottaker mangler land. Sjekk hva som ligger under fanen adresser på kunden i CRM

Andre feilkoder

  • 400 BadRequest /usr/app/jwebapp/current/www//distribution.so - The attachment is not in an acceptable, open format - Vedlegget til faktura godtas ikke da det er i feil format. Prøv å legge det ved i et annet format. 
  • The specified string is not in the form required for an e-mail address - Sjekk hva som ligger i feltet under Fakturering - innstillinger - firma - feltet for Epost. Her må det ligge en epost i riktig format, uten noen ekstra mellomrom foran, i, eller bak adressen. (Eks. på riktig format: support@24sevenoffice.com