Lær mer om

Lær mer om visning i timer

Se en oversikt over de ulike visningene i timemodulen og hvilken funksjon vi har i 24SevenOffice.

 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


Oversikt

 • Gir deg en oversikt over dine siste registreringer per uke. Dataen i denne oversikten endrer seg dersom du endrer periode under filter. Filtreringen av timer lar deg bestemme dato og periode for oversikten over dine registreringer under visningen timer og ukesregistrering.
 • Du kan holde musepekeren over søylene i søylediagrammet for å få mer info om disse eller dobbel klikke på linjene under Mine siste registrerte timer for å redigere disse. Mine siste registrerte timer viser de 10 siste registreringer du har gjort.

Timer
 • Denne visningen viser dine registrerte timer fordelt per dag. Ved å dobbelklikke på timene har du mulighet til å redigere den.Ukesregistrering
 • I ukesregistrering blir timene listes opp per prosjekt i oversikten. Du kan legge til standardprosjekter i oversikten og registrere/endre timer direkte på dagene i oversikten. Du kan også velge å benytte rediger time for en mer detaljert redigering om ønskelig, der kan du også legge til kostnader.
 • Registrering av kostnader kan kun gjøres på dager hvor det er registrert timer, mao. så kan ikke kostnader registreres for seg selv i Ukesoversikten slik du kan gjøre via Registrer timer.
 • Legg til: lar deg legge til nytt prosjekt i ukeoversikten som du kan føre timer mot.
 • Standard prosjekter: Lar deg legge til et fast prosjekt i ukesoversikten. Prosjekter som er lagt inn på denne måten vil fremkomme som standard i ukesoversikten
 • Det er mulig å navigere med hurtigtaster i ukesregistrering, oversikt over hurtigtastene finner du her.

Kostnader

 • Her kan man registrere kostnader knyttet til prosjekt. Klikk legg til kostnader oppe i venstre hjørne og det vil legges til en linje i skjemaet for innleggelse av kostnader.
 • Registrerte kostnader vil du finne igjen på aktuelle prosjekter under fanen Fakturering hvor de kan faktureres sammen med aktuelle timer.Godkjenn
 • Klikk på ønsket prosjekt eller ansatt og aktuelle timer fremkommer til høyre i bildet. For hver enkelt registrering kan man korrigere Arbeidstype, Totalt antall timer, Fakturerbare timer, Pris og man kan legge til Kommentar (kommentaren vil vises i kolonnen Beskrivelse i skjemaet Timer).
 • Etter hvert som du Godkjenner eller Underkjenner timer vil de forsvinne i fra listen. Du kan lese mer og godkjenning av timer og kostnader.

Siste visning vil være lik neste gang du logger deg inn i systemet.

De forskjellige timene vil få følgende fargekoder i ukesoversikten etter hvilken status de har:                 

Grønn = godkjent                                                                                                                       Rød = avvist