Lær mer om

Lær mer om Avanserte Rapporter

I denne hjelpeartikkelen skal vi gå mer i dybden på hvilke muligheter som ligger under Avanserte Rapporter.

Rapportene som ligger under Avanserte Rapporter er enkle å ta i bruk, og de tilbyr ulike visningsmuligheter, slik at de lett kan tilpasses ved bruk av rapportgeneratoren.

 

Videre kan rapportene filtreres på avdeling/prosjekt/egendefinerte dimensjoner og budsjettversjoner.

 

 

Formatet på rapportlinjene varierer fra: 

  • Standard oppsett: omfatter et detaljert oppsett ut fra regnskapsloven
  • Kort oppsett: komprimert standard oppsett, der flere kostnadsgrupper er slått sammen
  • Bransjeoppsett: oppsett tilpasset ulike bransjer
  • Engelsk oppsett: med både standard og kort oppsett

 

Nedenfor ser du eksempel på en rapport mot fjorår. 

+ viser at du her kan få frem saldo på de ulike kontoene for den gitte perioden.

 

 

Som man ser ovenfor, kan man ha egne KPI’er og nøkkeltall i rapportene. 

Resultatrapport mot budsjett.
+ viser at du her kan få frem saldo på de ulike kontoene for den gitte perioden. 

 

  • Rapportene kan også genereres for avvikende regnskapsår, altså at du står fritt til å velge periode/år du ønsker å ta ut rapport for.

 

Dersom du har valgt å vise kontoene innenfor en regnskapslinje i rapporten, så vil denne visningen følge med når rapporten skrives til excel. Dersom du har valgt å skjule dem, så er de også skjult i excel. 

 

Standard Oppsett: 

Som beskrevet tidligere er det også mulig i Avanserte Rapporter å få visning av prognoser i rapportene. Nedenfor ser du eksempel på at årsprognosen legges som en kolonne til høyre. 

 

 

Kort Oppsett: 

Nedenfor ser du  eksempel på Kort Oppsett på resultatregnskap

 

Bransjeoppsett: 

Nedenfor ser du eksempler på 2 bransjespesifikke oppsett. Konsulentfirma og Restaurant. 

Bransjeoppsett - konsulent


Bransjeoppsett  - Restaurant

 

Engelske rapportoppsett finnes også: