Produkter logistikk

Denne rapporten viser fakturerte produkter innenfor en gitt tidsperiode gruppert etter produkter.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

  1. Øverst i bilde legger du inn datointervall for perioden du søker på.
  2. Knappen oppdater vil få frem rapporten.
  3. Knappen eksporter gir deg mulighet til å eksportere til excel eller skrive ut.
  4. Kolonene i rapporten viser hvilke produktnr og navn, dato, ordrenummer, ansatt, antall og antall på lager.

logistikk.png