Prosjektoppgaverapport

Denne rapporten gir en oversikt over alle oppgaver registrert på prosjekter.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

  1. På høyre side i rapporten finner du rapportoppsett, her kan du filtrere på kontakter, prosjekt, kategorier og prosjektleder, du kan også filtrere på oppgavestatus.
    prosjektoppgave.png
  2. Du kan selv velge hvilke kolonner og informasjon du ønsker å vise i rapporten.
    prosjektoppgave_2.png
  3. Øverst til venstre finner du <grupper etter> her kan du vege å gruppere etter Prosjekt, kategori, kunde eller ingen gruppering.

    prosjektoppgave_3.png

Rapporten kan også eksporteres til Excel.