Salgsmuligheter

Rapporten viser en oversikt over alle salgsmuligheter.  Du finner den fra Rapporter - CRM, eller fra CRM - rapporter. 

Rapportoppsett

Det er mulig å lagre en egendefinert rapport som du kan hente opp senere, eller lagre som standard. 

1. Sett opp rapporten slik du ønsker 

2. Trykk på knappen "rapportoppsett" øverst til høyre. 

3. Velg "lagre som ny". 

4. Her kan du sette navn, og velge hvem den skal være synlig for. Du kan også velge å sette rapporten som standard for klienten. 

Bruk "hent" for å hente opp en rapport som allerede er laget, eller "oppdater aktiv" for å lagre endringer på oppsettet du er på. 

Aggregering 

Ved å huke på denne kan du velge to nivåer å sortere på, for eksempel selger og prosjekt. 

Dato

Du kan velge å sortere med "filtrer med et relativt tidsspenn" for å se inneværende eller forrige uke/måned/kvartal/år. 

Det er også mulig å sortere på gitte datoer med "filtrere med absolutte datoer". 

mceclip2.pngmceclip1.png

Valg

Du kan legge til mer informasjon for å gjøre rapporten på nøyaktig som mulig. 

Kunde: velg en kunde.

Eier: velg eier av kunden.

Selger: velg selger. 

Salgsmuligheter status: velg status på salgsmuligheten. 

Salgsmuligheter steg: velg steg på salgsmuligheten.

Salgsmuligheter kilde: velg kilde på salgsmuligheten. 

Salgsmuligheter type: velg type på salgsmuligheten. 

Kundekategori: velg forskjellige kategorier. 

Prosjekt: velg på prosjekt. 

Kampanje: velg på kampanje. 


Ønsker du annen sortering av kolonner kan dette gjøres etter eksport til Excel.