Lær mer om

Sette opp IMAP-konto

IMAP er den anbefalte metoden når du trenger å bruke e-posten på flere ulike enheter, som telefon, bærbar datamaskin og nettbrett.

Når du leser en e-postmelding ved hjelp av IMAP, laster du den egentlig ikke ned eller lagrer den ikke på datamaskinen. I stedet leser du det fra e-posttjenesten. Som et resultat kan du sjekke e-post fra forskjellige enheter, hvor som helst i verden: telefonen, en datamaskin, en venns datamaskin.

IMAP konto i epostmodulen

Dersom du har støtte for IMAP hos din e-postleverandør kan du sette dette opp i 24SevenOffice.

Dersom du har slettet eller arkivert elementer i en mappe vil disse i utgangspunktet kun bli markert som slettet og ikke fjernet i fra den aktuelle mappen.

For å fjerne elementene i fra mappen må du høyreklikke på den og velge Purge Delete Folder.

Grensesnitt

Inbox – Mappestruktur:
Her ser du et eksempel på hvordan mappestrukturen ser ut etter IMAP kontoen er synkronisert.

Eksempel på synkronisert IMAP – Inbox mappestruktur.

 
Høyreklikkmeny på mappestruktur

Last ned Mappe: dette gjør at mailer mot mappen synkroniseres kun denne ene gangen man gjør dette valget, og mappeinnholdet synkroniseres til å bli likt det som ligger på server

Subscribe Folder: dette gjør at mailer mot mappen synkroniseres hver gang mail blir lastet ned, og at mappeinnholdet er likt det som ligger på server.

Om man har en stor mappestruktur er det sterkt anbefalt at bare de mest brukte mappene blir abonnert på. Synkronisering av store mappestrukturer vil påvirke hastigheten i e-post modulen.

Unsubscribe Folder: mailer synkroniseres ikke lenger når man tidligere har hatt på subscribe folder

ReIndex Folder: ved å benytte ReIndex folder så fjernes alt innholdet i mappa og legges inn helt på nytt igjen (denne kan for eksempel benyttes dersom man har synkronisert mail før man har satt opp at man skal koble alle mailer, og da vil mailene kobles mot kundekort etter å ha benyttet Reindex folder)

Purge Delete Folder: Dersom du har slettet eller arkivert elementer i en mappe vil disse i utgangspunktet kun bli markert som slettet og ikke fjernet i fra den aktuelle mappen.

For å fjerne elementene i fra mappen må du høyreklikke på den og velge Purge Delete Folder.

Innstillinger

Generelt fanen:

Som vist av feltene i bildet legger du inn angitt informasjon ang din E-post (IMAP) konto. Du velger først Type og her ser vi på IMAP konto oppsett.

Videre fyller du inn nødvendig informasjon.

Huk av for Standard på den kontoen du vil systemet skal benytte til e-post utsendinger. (Ordre sendt på e-post o.l)

Avhukningen for kobling av e-poster mot CRM er satt på som standard. (Anbefales at det blir stående slik.)

Servere:

Under Servere fanen legger du inn info ang din e-post leverandørs IMAP-server og brukernavn og passord til din konto.

For utgående server har du mulighet til å “Bruke Standard”. Dvs at systemets utgående server blir benyttet. Sendte elementer blir alikevel synkronisert med “Sendte Elementer” mappen du definerer i IMAP-mappene.

Man kan også sette opp kobling til sin egen e-postleverandørs utgående server(SMTP) om man har behov for det.

Mapper:
Her vises mappene som er en del av din imap-konto etter de er synkronisert med serveren. Etter første synkronisering vises alle mappene som vanlige mapper. (Her er mappene satt opp med funksjoner)

Ved høyreklikk på mappene her kan man velge å sette de ulike mappene til en funksjon. F.eks: høyreklikke på mappen Søppelpost og velg “Bruk som søppelpost mappe”

Sett en funksjon for alle mappen som er mulig i høyreklikk menyen.

Legg merke til at det her også er en avhuknings mulighet for de ulike mappene. Avhukningene bestemmer hvilke mapper som skal synkroniseres når man klikker på “Last ned” i Kommunikasjon – e-post. Dvs at her kan det lønne seg å huke av for de som er høyst nødvendig, typisk “Inboks” og “Sendte Elementer”. På denne måten går det raskere å hente nye mail.

Kvitteringer:

Her setter du opp Lese og Mottaksbekreftelser. (er inaktiv per i dag)

Avansert:

Innstillingene her bør ikke endres så sant du ikke har spesielle innstillinger som må settes ift din e-post IMAP konto leverandør. Eks: Porter og Kryptering.

Regler i mail fungerer kun for POP3, og det vil ikke bli implementert støtte for regler mot IMAP.