CRM

TripTracker rapport

Rapporten lister opp alle reiser som er registrert gjennom TripTracker. Du har mulighet til å bestemme selv hvilke kolonner og informasjon du vil vise i rapporten.

triptracker1.png

  1. I triptracker kan man sette reiser som behandlet etter at de er behandlet i systemet.
    Marker reisene som er behandlet og klikk på <merk som behandlet>.
  2. Du har også mulighet til å skjule behandlede reiser slik at du til enhver tid har oversikt over ubehandlede reiser.
    triptracker_3.png

Endre satser
  1. Her kan du legge opp flere satser som du kan skreddersy for bedriften utover den statlig standard sats.
  2. Her kan du også legge til ansatte som vil få denne satsen tilgengelig for bruk.
    triptracker_2.png