Ofte stilte spørsmål

Hvordan Autobokføre

Autobokføring gir deg muligheten til å automatisk bokføre faste inngående fakturaer. For å kunne ta i bruk autobokføring må du sette opp noen regler på fakturaene som kommer inn.

I denne hjelpeartiklen beskriver vi hvordan du kan sette opp disse reglene.

 1. Åpne regnskapsmodulen og du finner Autobokfør på venstreside i menyen.
  Du får da opp en liste med fakturaer du kan sette opp regler for autobokføring.
  Debet konto må settes på leverandøren i CRM.
 2. Bokføring
  Her velger du om den skal stå på manuell eller autobokføring. Du velger autobokfør for at det skal gå automatisk fremover.
 3. Avdeling
  Her kan du sette avdeling fakturaen skal føres mot eller velge å ha ingen avdeling.
 4. Tildelt maksbeløp (NOK)
  Her kan du sette et maksbeløp som fakturaen kan automatisk bokføres på.
  Setter du eks. 30.000 kr vil den autobokføre alle fakturaer under 30.000 kr
 5. Ved å se på kolonnen tidligere mottak kan du enkelt sette beløpsgrense utfra beløpene som har vært tidligere.
 6. Trykk oppdater for å lagre reglene.
 7. Når fakturaene har blitt bokført vil de automatisk dukke opp i bankmodulen og kan godkjennes der.