Ofte stilte spørsmål

Hvordan bokføre en eiendel?

Her går vi gjennom et eksempel på hvordan bokføre eiendel.

 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Bokfør eiendel

Når du åpner en eiendel får du frem muligheten til å bokføre.
Når du trykker på knappen «bokfør» nederst til høyre så får du opp 3 alternativer.

Til og med inneværende regnskapsår: denne hensyntar også tidligere år som enda ikke er bokført. Det vil si at hvis du etablerer eiendel med startdato for avskrivning fra desember 2020 til november 2022 og desember 2020 enda ikke er bokført så vil denne komme med når du velger dette alternativet. Merk at alternativet bokført hittil har en påvirkning her, men dette kommer det mer info om.

Resten av levetiden: denne bokfører resten av levetiden. Dette forutsetter at forrige år allerede er bokført. Hvis 2020 allerede er ferdig bokført via modulen så vil dette alternativet hensynta dette året og resten av levetiden.

Alle perioder: denne bokfører alle perioder uavhengig om det er bokført tidligere. En får opp varsler hvis noe allerede er bokført, men ha et forhold til disse alternativene.

 

Obs! Merk at regnskapsår må være etablert og ikke være låst for at du skal få bokført. Du vil få opp varsler på dette, men gjerne ha et forhold til dette.

 

Her har du valgt alternativet bokfør inneværende år og da ser du at du har fått opp korrekt notification hub med henvisning til at dette er en manuell bunt så en må gå til bokføring for å fullføre. Vi har lagt til en kolonne for «Siste bokførte periode», denne er fint å ha et forhold til. Legg merke til at kolonnene for fremdrift, perioder, og de kalkulerte bare omhandler dagens kalkulerte situasjon ifra dagens dato og sier ikke noe om hva som faktisk er bokført. Det kommer en kolonne for antall bokførte perioder, hvis en eiendel har 36 perioder og er ferdig bokført så vil det I den kolonnen stå 36/36 uavhengig av hvilken dato det faktisk er i dag.

 

Etter at du har bokført inneværende år så ser en at en får et checkmark om tilsier at du har bokført ferdig dette år og tidligere. Og hvis du nå prøver å bokføre inneværende år så vil du få opp et varsel om at dette er allerede bokført, vil du fortsette, ja/nei. Det vil si at hvis du har slettet bunten ved en feil så har du fortsatt mulighet til å sende avskrivningen til bokføring.

Her er det valgt resten av levetiden og hele eiendelen er nå avskrevet I sin helhet.

Her ser du begge buntene, den første for 2021, og den siste for både 2022, 2023 og 2024. De buntene som gjelder avskrivninger vil hete ……«avskrivning (år)» , og de vil skille seg ut ifra alternativene reversering og salg med tanke på navngivning.

Hendelser

Her ser en hvordan «hendelser» ser ut. Det som er I grønt er det som er endret, samt en ser hva som er bokført og sendt av hvem og når. Dette er per eiendel og er en fin måte å holde kontroll på sine eiendeler.