Ofte stilte spørsmål

Hvordan legge inn inngående balanse (IB)

Når du skal legge inn en inngående balanse (IB) i 24SevenOffice MÅ det gjøres som beskrevet i denne hjelpefilen for at det skal bli riktig. 

Det er meget viktig at du leser hjelpefilen for bokføring før du begynner å legge inn en IB, slik at du er oppdatert på hvordan du fører i 24SevenOffice kontra andre systemer.

De neste punktene her er viktige før du begynner å legge inn IB:

 1. Dobbeltsjekk at den inngående balansen er riktig for å slippe korrigeringer.
 2. Sjekk saldobalanse med IB for forrige år. Se på UB der og sjekk at kontoene 1500 og 2400 stemmer.
 3. Tilpass kontoplan før du begynner å legge inn IB.
 4. Hvis det er IB for inneværende år skal tallene føres på 31.12 i foregående år. Buntdatoen og bilagsdatoen må da være 31.12 i foregående år.
 5. Husk å opprette regnskapsår for foregående og inneværende år under Regnskap – Regnskap – Innstillinger – Regnskapsår.

  Bruk alltid momskode 0 ved innleggelse av inngående balanse.
  På grunn av måten 24SevenOffice håndterer reskontroføringer, er kontointervallene 1500 tom 1529 og 2400 tom 2429 sperret for manuell føring.
 6. Legg inn kunder og leverandører i din kundebase før du legger inn IB (eller det kan gjøres samtidig). Kundenummer/leverandørnummer må stemme overens med det som er kundenr i 24SevenOffice.
 7. Saldobalanse
  1. Scan inn saldobalanse fra foregående år
  2. Gi dokument ID i mottak,
  3. Send til bokføring,
  4. Lag ny bunt og bruk dato 31.12. for foregående år. Her kan du benytte bilagsart diverse eller bilagsart for inngående balanse. Begge styres mot samme nummerserie.
  5. Konter UB debet og kredit (31.12.) som blir IB for inneværende år.
  6. 1500 og 2400 er sperret for direkteføring, og du må ha kundenummer når du bruker disse kontoene. Lag en interimskonto 1499 og 2399 og før hele saldo på 1500 og 2400 mot disse interimskontoene.
 8. Åpne poster kunder og leverandører; reskontroføring splittet opp på hver enkelt kunde
  1. Scann inn åpne poster for kunder og leverandører.
  2. Legg inn kunde for kunde og leverandør for leverandør med debet/kredit 1500/2400 mot kundenummer.
  3. Her kan du skrive +/- kundenummer i debet/kredit kolonnen som vil gjøres om til 1500/2400 og knyttes til riktig kunde. (+ er penger inn kunde, – er penger ut, leverandør).
  4. Hvis du vil at åpne poster på leverandører skal legges til betaling i bankmodul, må du bruke bilagsart 1 for inngående faktura. Hvis ikke du gjør dette, brukes bilagsart diverse. Bruk den nummerserien som systemet foreslår.
  5. Tips: Bruk CTRL + Enter for å kopiere linje når du skal fortsette på neste linje.
  6. Når du har ført inn alle åpne poster 1500/2400, så fører du dette mot saldo på 1499 og 2399.
 9. Eksempel på innleggelse av inngående balanse ved årsskiftet
  1. Du skal legge inn følgende tall, kontoer i parantes:
  2. Kunde A (1500): 8.000
  3. Kunde B (1500): 8.000
  4. Kunde C (1500): 9.000
  5. Bank (1920): 40.000
  6. Aksjekapital (2000): 18.000
  7. Leverandør A (2400): 30.000
  8. Leverandør B (2400): 17.000
  1. Først oppretter du interrimskontier:
  2. Konto 1499 Interrimskonto kundereskontro
  3. Konto 2399 Interrimskonto leverandørreskontro
  4. Deretter går du til bokføring, og oppretter en bunt med dato 31.12.20×0 (foregående år), her bruker vi 31.12.2014. Bunten kan du for eksempel gi navnet «IB 2015».
  5. Det du skal føre inn, er alle kontoer mellom 0-2999. I stedet for å føre inn alle kunder i IBen, så fører du i stedet mot interrimskontoene.
  6. Kundene A, B og C har en total sum på 25.000, og du skal da føre 25.000 mot konto 1499, som er interrimskontoen for kundereskontro.
  7. Leverandørene A og B har en total sum på 47.000 som du skal føre mot konto 2399, som er interrimskontoen for leverandørreskontro. Dermed blir føringen sånn som dette, hvor bilagsarten diverse er benyttet:
  8. Bokfør den inngående balansen, og deretter oppretter du igjen ny bunt for å fordele reskontropostene på de ulike kundene og leverandørene. Når du fører direkte mot kundene og leverandørene, så skal du benytte fakturadatoen (gjelder både inngående og utgående fakturaer). Husk at bunten må opprettes med en dato som er innenfor samme år som fakturadatoene.
  9. Eksempel på hvordan dette føres:
  10. Bokfør bunten, og du er ferdig med å legge inn din inngående balanse.

Eksempel på innleggelse av inngående balanse midt i et regnskapsår

 1. Først må du legge inn IB 31.12.x0 dersom du vil ha IB-en fra fjoråret i regnskapet.
 2. Den 01.01.x1 må du føre tilbake den samme IB-en som du la inn 31.12.x0 slik at alle saldoene blir null.
 3. Deretter er det å føre IB-en den datoen som du tar over regnskapet. eks. 30.06.x1. Da tar du med kostnadene og inntektene også, dersom ikke regnskapet er avsluttet og resultat overført til f.eks. Egenkapitalen.
 4. Når du så tar opp en saldobalanse med IB, vil du få opp IB-en fra x0 som IB, og UB vil være samlet saldo for x1.