Ofte stilte spørsmål

Hvordan opprette godkjenningsregler

Med godkjenningsregler kan du sette opp et automatisk flyt på personer som skal godkjenne faktura. Dette er en enkel og effektiv måte å få den ansvarlige personen til å kontrollere og godkjenne/avslå faktura innen den bokføres og betales.

Med godkjenningsregler kan du sette opp et automatisk flyt på personer som skal godkjenne faktura. Dette er en enkel og effektiv måte å få den ansvarlige personen til å kontrollere og godkjenne/avslå faktura innen den bokføres og betales.

Du har også mulighet til å sette opp så du får et varsel hver gang du får en ny faktura og godkjenne. Dette gjør at arbeidet hele tiden flyter og ingen faktura blir glemt. Les mer om varsel for godkjenning her.

I denne hjelpeartiklen beskriver vi hvordan du kan sette opp godkjenningsregler

Sett opp godkjenningsregler
Gå til regnskapsmodulen - administrasjon - innstillinger - regler.

  1. Det finnes fire ulike typer regler man kan sette opp, beløpsgrense, prosjekter, dimensjoner og faste godkjennere. Her velger vi å sette opp beløpsgrense og faste godkjennere. 

  2. Trykk på ny under fanen beløpsgrense.

  3. Velg fra og til beløp.

  4. Velg mellom at alle må godkjenne, da må alle personene som legges til her godkjenne faktura, eller minst en må godkjenne, da holder det at en person i listen godkjenner.

  5. Velg personer i listen og trykk på + symbolet for å legge til. Trykk legg til for å lagre regelen. 

  6. Trykk på fanen faste godkjennere.

  7. Merker en eller flere personer du vil ha som faste godkjenner som første og siste godkjenner og trykk på pilen til høyre.

  8. Disse flyttes da til ruten for valgt, der kan du velge rekkefølge på dem.

  9. Når du senere er i mottaket og registrerer faktura trykker du på aktivere godkjenningsregler for å aktivere reglene for den valgte fakturaen.

Eksempel på beløpsgrense:

Eksempel på faste godkjennere:

Aktivere godkjenningsregel i mottaket: