Ofte stilte spørsmål

Hvordan påvirker strukturvarer lagerantall

Hvordan strukturvarer påvirker lagerantall er avhengig av hvordan strukturproduktet ble satt opp. Her er en oversikt over ulike måter strukturvarer kan påvirke lagerantall.

  1. Med 'Benytt sammenlagt pris' bruker man ikke antall i Ordre for hovedproduktet selv, så da teller bare underdelene ned.
  2. Med 'Benytt fast pris' ligger ikke underdelene med i Ordre, så da teller bare hovedprodukt ned i lagerantall
  3. Med 'Benytt fast pris (inkl underdeler)' teller både hovedprodukt og underdelene ned i lagerantall

Hvordan få underproduktene til å telle på lagerbehold samtidig som de ikke vises på faktura?


  1. Bruk "Fast pris” og huk av for “inkluder underprodukter på faktura”
  2. skriv inn selv hva innprisen samlet er på hovedvaren
  3. ikke krysser av for lagerstyring på hovedproduktet ,men kryss av på lagerstyring på underproduktene
  4. Når du utfakturerer Hovedproduktet, vil du se både hovedprodukter og underproduktene på ordren, men underproduktene vil være grået ut, slik at disse ikke fremkommer på fakturaen. 
  5. Du får da opp dekningsgrad og alle undervarene telles ned fra hovedlager unntatt hovedstrukturvaren.