Fakturering

Kom i gang med abonnementsfaktura

Med abonnementsfaktura kan du la gjentakende fakturering gå av seg selv. Her går vi igjennom innstillinger for abonnementsfaktura før du konverterer/oppretter nye abonnementsfaktura.

Start med å gå til fakturering - innstillinger - abonnementsfaktura. Her setter du innstillinger som gjelder alle nye abonnementsfaktura som opprettes. 

Her er en forklaring på de forskjellige feltene:

  • Kommentar: 
   • Kommentar for abonnementsfakturaer som opprettes.
  • Frekvens: 
   • Frekvensen angir intervallet for varelinjer som genereres. Om du for eksempel velger månedlig vil det bli generert en ny ordre hver måned.
  • Forskyvningsfrekvens: 
   • Angir intervallet som varelinjers forskyvningsfaktor skal gjelde for. Om du for eksempel velger månedlig vil samtlige forskyvninger som legges inn på varelinjenivå forskyves med N måneder. Velg «Bruk linjefrekvens» om du ønsker at forskyvningsfaktoren som legges til på en varelinje skal følge varelinjens egen genereringsfrekvens.
  • Forskyv dato: 
   • Forskyver fakturadato med N forskyvningsfrekvenser.
  • Faktor: 
   • Som standard blir det generert én ordre for hvert intervall (for hver frekvens). Ved å endre faktoren kan du endre dette slik at det kun blir generert ordre for hvert N’te intervall (N er da faktor). Om du for eksempel vil at det skal genereres hver tiende dag, så setter du frekvens til «Daglig» og faktor til 10.
  • Fakturadato type:
   • Ingen: Fakturadato = genereringsdato.
   • Neste dato (før forskyving): Fakturadato = Neste dato (tar ikke hensyn til forskyvning).
   • Første dato (etter forskyving): Fakturadato = Neste dato + eventuell forskyvning.
  • Direkte til faktura: 
   • Automatisk fakturering av ordre som genereres.
  • Bruk periodisering: 
   • Ved generering av faktura blir denne periodisert over det tidsintervallet som fakturaen gjelder for.
  • Krev kommentar: 
   • Ved lagring av abonnementsfaktura blir brukeren bedt om å skrive inn en kommentar dersom utførte endringer påvirker totalsum.
  • Bruk dynamisk prising: 
   • Pris oppdateres automatisk dersom varen får ny pris (i produkthåndteringsmodul). Deaktiver denne dersom du hovedsakelig opererer med fastprisavtaler.

Her kan du se hvordan man oppretter en abonnementsfaktura

Her kan du se eksempler på hvordan måneds, kvartals, eller årlig faktura kan settes opp