Lær mer om

Lær mer om abonnementsfaktura

Med abonnementsfaktura kan du la gjentakende fakturering gå av seg selv. Her går vi igjennom hvordan

For å komme i gang med abonnementsfakturering, gå til fakturering.
Velg deretter innstillinger - abonnementsfaktura. Her setter du innstillinger som gjelder alle nye abonnementsfaktura som opprettes. 

  • Kommentar: Kommentar for abonnementsfakturaer som opprettes.
  • Frekvens: Frekvensen angir intervallet for varelinjer som genereres. Om du for eksempel velger månedlig vil det bli generert en ny ordre hver måned.
  • Forskyvningsfrekvens: Angir intervallet som varelinjers forskyvningsfaktor skal gjelde for. Om du for eksempel velger månedlig vil samtlige forskyvninger som legges inn på varelinjenivå forskyves med N måneder. Velg «Bruk linjefrekvens» om du ønsker at forskyvningsfaktoren som legges til på en varelinje skal følge varelinjens egen genereringsfrekvens.
  • Forskyv dato: Forskyver fakturadato med N forskyvningsfrekvenser.
  • Faktor: Som standard blir det generert én ordre for hvert intervall (for hver frekvens). Ved å endre faktoren kan du endre dette slik at det kun blir generert ordre for hvert N’te intervall (N er da faktor). Om du for eksempel vil at det skal genereres hver tiende dag, så setter du frekvens til «Daglig» og faktor til 10.
  • Fakturadato type:

Ingen: Fakturadato = genereringsdato.

Neste dato (før forskyving): Fakturadato = Neste dato (tar ikke hensyn til forskyvning).

Første dato (etter forskyving): Fakturadato = Neste dato + eventuell forskyvning.

Du kan se eksempler på hvordan du setter opp abonnementsfaktura her

  • Direkte til faktura: Automatisk fakturering av ordre som genereres.
  • Bruk periodisering: Ved generering av faktura blir denne periodisert over det tidsintervallet som fakturaen gjelder for.
  • Krev kommentar: Ved lagring av abonnementsfaktura blir brukeren bedt om å skrive inn en kommentar dersom utførte endringer påvirker totalsum.
  • Bruk dynamisk prising: Pris oppdateres automatisk dersom varen får ny pris (i produkthåndteringsmodul). Deaktiver denne dersom du hovedsakelig opererer med fastprisavtaler.