Lær mer om

Lær mer om hurtigtaster for ukesføring

I denne artikkelen går vi gjennom hvilke hurtigtaster vi har tilgjengelig for ukesføring.

ENTER: åpner felt for registrering av verdier og lagrer innlagte verdier.

Shift + C: for å legge til kommentar på en time som er ført. NB! Man må være utenfor editeringsmodus for at hurtigtasten skal fungere. Altså må man føre timen, så trykke på Enter, og deretter Shift + C for å få opp kommentar-boksen.

Piltaster: flytter deg i mellom de forskjellige feltene. Dersom du har åpnet et felt og trykker piltast opp/ned så vil du bli flyttet til aktuellt felt og dette åpnes automatisk slik at du kan legge inn verdier. Dersom du benytter piltast opp/ned når du forlater feltene vil dette lagre innlagte verdier.

TAB: dersom du har åpnet et felt og trykker TAB så vil du bli flyttet horisontalt mot høyre til neste felt og dette åpnes automatisk slik at du kan legge inn verdier. Dersom du trykker TAB for å forlate feltet vil dette lagre innlagte verdier.

Klikk med mus: åpner felt for innleggelse av verdier. Man må benytte TAB, ENTER eller piltast opp/ned for å lagre innlagte verdier.

DELETE tasten: benytt denne for å slette innlagte timer i de forskjellige feltene. Innleggelse av 0 som verdi vil ikke slette innlagte timer.

Verdien for de forskjellige registreringene vil ha forskjellige fargekombinasjoner etter hvilken status de har.

Grønn = godkjent

Rød = avvist (kan da editeres i ukeoversikten)

Grå = timene er blitt fakturert.