Lær mer om

Lær mer om ordrestatus

Her vil man finne en komplett oversikt med forklaring på hva de forskjellige ordrestatusene innebærer

 • Tilbud: Et tilbud som man sender ut til kunde
 • Bekreftet: En ordre som er bekreftet og det lages en ordrebekreftelse.
 • Produksjon: Innholdet i ordren er i produksjon
 • Pakk: Når ordren har kommet til lageret og er klar til å pakkes
 • Fakturert Pakkseddel: Her ligger ordrene som har inngått i en samleordre. 1 for hver ordre som inngikk i en fakturert samleordre.
 • Abonnement: Det vil si en faktura som sendes med faste intervaller, uten at man trenger å opprette en ny faktura hver gang. Se egen hjelpefil om abonnementsfaktura.
 • Utlån: For varer som lagerestyres så vil ikke lagerverdien reduseres, men antall disponible varer på lageret blir redusert. Når kunden ønsker å beholde varen kan man endre status til fakturert og varene går så ut av lager.
 • Web: Dersom man har netthandel og lager en ordre fra denne, dvs noen legger inn en bestilling, så ser man inne i systemet av den står til status «web»
 • Rest: Dersom man har aktivert generering av rest på ordre kan man fakturere deler av ordren først og så generere resten av ordren.
 • Til fakturering: Da er ordren klar til å faktureres. Benyttes om det er andre enn de som oppretter ordren skal fakturere for å vise at ordren er klar.
 • Utsendt*: Når man har sendt ut varene fra lageret. Ordrer med status utsendt kan slettes dersom det ikke ligger lagerstyrte produkter på ordren, eller at antallet på det lagerstyrte produktet er 0 (på ordren).
 • Samleordre*: Man kan samle flere ordre slik at de faktureres sammen. Når man endrer status til samleordre så vil den samle alle ordre som går mot en kunde til en samlet faktura
 • Kontant fakturert*: Ved bruk av kontantfaktura så blir det ikke bokført i regnskapet. Det må eventuelt bokføres manuelt etterpå dersom man skal bruke kontant fakturering.
 • Fakturér*: Når man endrer status til «fakturér», så er ordren gjort om til en faktura. Det er ikke mulig å endre status etter at den er fakturert, og det er heller ikke mulig å slette den. Den kan krediteres. 

Ordrestatuser markert med * påvirker lageret til lagerstyrte produkter. Det vil si når ordren får en av disse ordrestatusene vil varen gå ut av lager samtidig.

Produkter som lagerstyres vil påvirke lageret når ordren blir flyttet til visse ordrestatuser. Disse ordrestatusene er statuser som tilsier at ordren er sendt til kunde og vil da være ordrestatuser som «Utsendt», «Samleordre» og «Fakturert»