Lær mer om

Lær mer om partneroversikt i lønn

I denne saken går vi gjennom hvordan du som partner kan se alle dine klienter i et grensesnitt og hvilke funksjoner som er tilgjengelig på kryss og tvers av klientene.

Gruppen følger samme selskapsstruktur som i 24SevenOffice. De kundene eller partnere som onboarder egne klienter knyttes sammen i en gruppe, som muliggjør totaloversikt over alle klienter i gruppen.

Hva er partneroversikt / partneradmin?

 • Partneradmin er et verktøy for dere som partnere av 24SevenOffice som gir oversikt over alle tilknyttede klienter uavhengig om man har tilgang til klienten eller ikke.
 • Hensikten er å kunne overvåke, rapportere, utføre handlinger på kryss og tvers av tilknyttede klienter. 

Aktivering av Partneradmin:

Som standard må portalen aktiveres i brukeradministrasjon på partnernivå (internklienten). Dvs. tjenesten er kun tilgjengelig for partnere som enten selv bruker 24Sevenoffice lønn eller har onboardet en lønnsklient tilknyttet partneren. For å aktivere, følg instruksene:

 • Gå inn på partner klienten --> Administrasjon --> Brukere --> Brukerkortet
 • Oppgrader rolle på brukeren til Partneradmin (NB. Kun administratorer som har denne muligheten)
 • Partneradmin har samme tilganger som administrator så brukertilgangene er som tidligere.
 • Nytt valg under Administrasjon vises «Partneradmin»


Ny egenskap på brukerkortet:

 • Ny egenskap rolle er innført på bruker på sluttkunde. På en klient er man enten ansvarlig eller medarbeider.
 • 24SevenOffice har kjørt et script for å sette dette automatisk på brukere basert på hvem som har kjørt siste lønnskjøring.
 • Dersom dette har blitt feil eller ikke er rett person kan dette overstyres på brukerkortet. Den nye egenskapen benyttes til partneradmin som filter.

Dashboard

 • Det første du kommer til er en startside som viser nøkkeltall på tvers av alle klienter under partner. Du finner blant annet statistikk på:
  • Antall lønnsklienter
  • Aktive ansatte
  • Utsendte lønnsslipper
  • Registrerte reiser og utlegg
  • Registrerte fravær
  • Grad av automatikk
  • A-meldinger som er feilet foregående mnd
  • Total lønn utbetaltPartnerliste

 • Viser klienter og hvilke ansatte som har tilgang til klientene.
 • Bruk filter for å se hvilke ansatte som har tilgang på hvilke klienter.
 • Når man aktiverer bruk av partner altinn innstillinger på klientene benyttes partnerliste som grunnlag for å tagge de som skal bruke innstillingen.

Brukeradministrasjon

 • Se / opprette nye tilganger til klientene ved å klikke på linken for tilganger.
 • Sett lik tilgang for flere klienter samtidig.
 • Avslutt tilgang for valgt bruker på utvalgte eller alle klienter.

Rapporter

 • Se forbrukslogg over lønnsslipper og reise og utlegg.
 • Se standard rapportene «mine klienter» og «terminoppgave» for alle klienter
 • Få oversikt over automatiseringsgraden pr. klient.

Skattekort

 • Hent skattekort for utvalgte klienter fra partnerklient.
 • Bruk filter for å hente alle skattekort for alle klienter som tilhører en ansatt

Innstillinger

 • Opprett grupper eller kategorier for å tagge klientene.
 • Pr. gruppering kan man legge klientene inn for å overvåke eller rapportere i fanene i partneradmin.
 • Eks. på en gruppe kan være "alle som har utbetaling 20. i hver måned". Dette er en fin måte å følge opp hvem som er lukket og ferdig rapportert.