Lær mer om

Lær mer om planleggeren

Dette er en planlegger for å kunne opprette oppgaver, underoppgaver, milepæler og videre kunne delegere disse på prosjektdeltakerne.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Oppgaver

Du oppretter oppgaver, Rotoppgaven vil alltid være prosjektets navn.


Du kan legge til underoppgaver og milepæler til oppgavene.


På hver oppgave kan du legge til start og sluttdato, deltaker, arbeidstype, status, estimert tid. Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker å vise.


Man kan også importere prosjektplan fra et eller flere andre prosjekter. Dette for å gjøre det enklere å lage repeterende prosjekter, og for å gjøre det mulig å operere med en eller flere prosjektmaler.

Les mer om hvordan du oppretter prosjektoppgaver her.

 

Velg kolonner

Det er mange kolonner i prosjektplanleggeren, og ikke alle vil nødvendigvis være nyttige for alle. Ved å trykke på “Velg kolonner” i verktøylinjen vil man kunne velge hvilke kolonner man vil se.

Det er også mulig å lage sin egen kolonne-rekkefølge, dette gjør du ved å ta tak i kolonne-hodet og dra det til hvor du vil ha det. 

 

Forklaring til kolonnene

                                                               Forklaring til kolonnene

Kolonne

Forklaring

Navn

Oppgavens navn.

Arbeidstyper

Viser arbeidstypen som benyttes dersom det føres timer mot oppgaven. Som standard tildeles oppgaven arbeidstypen som er satt på prosjektet. Dobbeltklikk i feltet for arbeidstype dersom du ønsker å endre arbeidstypen på en spesifikk oppgave. Nedtrekksmenyen viser forhåndsdefinerte arbeidstyper som er opprettet via generelle innstillinger.

Status

Viser oppgavens status. Dobbeltklikk på feltet for å endre status på oppgaven. Du kan velge mellom følgende statuser: Ikke startet, Pågående, Fullført og Avbrutt.

Start og sluttdato

Viser oppgavens start- og sluttdato. Oppgaven vil som standard få start- og sluttdato i henhold til start- og sluttdato satt på prosjektet. Du kan endre dato ved å dobbeltklikke på feltene.

Deltakere

Viser initialene til prosjektdeltakere som er linket til oppgaven. Dobbeltklikk på feltet for å legge til deltakere på oppgaven.

Forløper

Viser hvilken oppgaven som er forløper til oppgaven dersom det er et avhengighetsforhold. Dobbeltklikk på feltet for å legge inn oppgaven som skal være forløper.

Prioritet

Viser prioritet satt på oppgaven. Som standard vises denne som Normal. Dobbeltklikk på feltet for å endre prioritet. Du kan velge mellom Normal, Lav og Høy.

Estimat og sum estimat

I kolonnen Estimat kan du legge inn estimerte timer du tror kommer til å bli brukt på hver enkelt oppgave. Sum Estimat viser samlet estimat på samtlige oppgaver.

Reservert

Viser hvor mange timer som er reservert på oppgaven via fanen Ressurser.

Registrert

Denne kolonnen viser faktisk antall timer som er registrert på oppgaven via timeregistreringsmodulen.

Gjenværende/Overtid

I forbindelse med registrering av timer, forutsatt at prosjektet godtar timeføring på oppgaver, kan man også skrive inn hvor mye antatt tid det er igjen på oppgaven. Dette vil da vises i prosjektplanleggeren både som “Gjenværende” og en beregnet “Overtid”. Prosjektplanleggeren vil da også fungere som en overvåking av prosjektprogresjon. For at det skal fremkomme data i disse kolonnen forutsetter det at det er allokert ressurser på oppgaven med allokerte timer via fanen Ressurser.

Forrige endring

Denne kolonnen viser dag, tidspunkt, hvem person og hvilken endring som er blitt gjort på oppgaven.