Lær mer om

Lær mer om produktrapporter

Her finner du de rapportene som er tilgjengelig for produkt

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Rapport for Produkter - logistikk 

Denne rapporten viser fakturerte produkter innenfor en gitt tidsperiode gruppert etter produkter.

Øverst i bilde legger du inn datointervall for perioden du søker på.

Knappen oppdater vil få frem rapporten.

Knappen eksporter gir deg mulighet til å eksportere til Excel eller skrive ut.

Kolonene i rapporten viser hvilke produktnr. og navn, dato, ordrenummer, ansatt, antall og antall på lager.

Rapport for Produkter - logistikk - lagerverdi

Denne rapporten gir den en oversikt over produkter som finnes på lager pr gitt dato.

Øverst i bildet setter du ønsket dato.

Knappen “oppdater” viser resultatet i rapporten.

Eksporter gir deg mulighet til å skrive ut eller eksporter til excel.

De ulike kolonnene i rapporten gir en oversikt over produktnummer og produktnavn, kostnad, innpris, antall og verdi på varelager.