Lær mer om

Lær mer om søk i regnskapsmodulen

Under menyen Søk finner du fire funksjoner; søk bilag, dokumentID, reskontro og Økoskopet. I denne hjelpeartikkelen skal vi beskrive de ulike funksjonene. 

 1. Søk bilag
  Her kan du søke opp alle bokførte bilag i bedriften.
  På toppen finner du alle kolonnene som er valgt. Du kan selv endre dette ved å trykke på pilen som kommer opp når du holder musepekeren på kolonnen.
  Til høyre finner du alle søkefilter som kan brukes for å søke frem et bilag. Søkeknappen og nullstill finner du i bunn av bildet.
 2. Om du huker på vis skjulte poster får du også opp de postene som er korrigerte.
 3. Ønsker du å skrive ut alle dokumentID innen søket kan du bruke knappen "dokumentID" nederst på siden. 
 4. Gjennom å høyreklikke på et bilag får du opp et antall handlinger du kan gjøre.
  1. Rediger bilagslinje: Her har du mulighet til å endre dimensjoner, forfallsdato og kommentar.
  2. Korriger bilag: Her har du mulighet til å korrigere hele bilaget. 
  3. Kopier: Her har du mulighet til å kopiere bilaget til et nytt bilag i bokføring.
  4. Vis bilag: Åpner opp bilaget i bilagsjournal.
  5. Vis vedlegg: Vis tilhørende vedlegg til bilaget.
  6. Koble til vedlegg: Her kan du koble til et dokumentID til et eksisterende bilag.
  7. Vis kunde: Vis kunden i CRM.
 5. Se hvordan du korrigerer et bilag her.

 6. Søk dokumentID
  Her har du mulighet til å søke på alle dokumentID i bedriften.
 7. Søkefunksjonen finner du oppe i høyre hjørne. Der kan du skrive inn et og et dokumentID eller en intervall du ønsker å få opp.
 8. Du har også mulighet til å velge alternativet og bare vise arkiverte dokumentID.
 9. Til venstre finner du skriv ut-knappen.
 10. Når du søker opp et dokumentID ser du også historikk for bilaget under fanen logg, samt hvordan den eventuelt har blitt bokført under fanen voucher i bunn av bildet.
 11. Reskontro
  Her kan du se alle dine kunder- og leverandørers reskontro. Søk opp kunde/leverandør i søkefeltet til venstre. Videre kan du velge om du vil se kunde- eller leverandørreskontro og om du vil vise åpne, lukkede eller alle poster.
 12. Via de to knappene til høyre i menyfeltet kan kan du skrive ut eller eksportere reskontro til Excel.
 13. Du har også mulighet til å velge hvilken kolonner som skal vises ved å trykke på den lille pilen som kommer opp når du holder musepekeren over kolonnen. Du kan også sortere kolonnene ved å trykke på kolonnen og dra den dit du vil ha den.
 14. Gjennom å høyreklikke på en rad i kundereskontro får du muligheten til å gjøre følgende handlinger.
  1. Koble poster: Koble sammen flere poster ved å markere de og trykke koble poster.
  2. Ta bort kobling: Ta bort hele koblingen som er markert.
  3. Ta bort post fra kobling: Ta bort den markerte posten fra koblingen.
  4. Ny innbetaling: Registrer og bokfør en ny innbetaling som tilhører den markerte posten.

 15. Gjennom å høyreklikke på en rad i leverandørreskontro får du muligheten til å gjøre følgende handlinger.
  1. Koble poster: Koble sammen flere poster ved å markere de og trykke koble poster.
  2. Ta bort kobling: Ta bort hele koblingen som er markert.
  3. Ta bort post fra kobling: Ta bort den markerte posten fra koblingen.
  4. Legg til i bank: Legg til den markerte posten i betalingsforslag i bankmodulen.
  5. Ta bort fra bank: Ta bort den markerte posten fra bankmodulen.
  6. Ny betaling: Registrer og bokfør en ny betaling som tilhører den markerte posten.

 16. Økoskopet
 17. I Økoskopet har vi samlet noen av de mest brukte rapportene i 24Sevenoffice, og lagt til muligheter for flere egendefinerte tilpasninger både når det gjelder søkefilter og funksjonalitet. Økoskopet gir deg mulighet til å filtrere søkeresultat på egendefinerte dimensjoner. Man kan også koble reskontroposter direkte i rapporten.