Lær mer om

Lær mer om mapping av momskoder og kontoplan (SAF-T Regnskap)

Alle kontoer som har IB/UB eller transaksjoner på seg i perioden det rapporteres for må mappes mot skatteetatens standard kontoplan.

MVA-koder mappes automatisk med mulighet for overstyring. Egendenfinerte MVA-koder må mappes manuelt.

Det er regnskapets eier sitt ansvar å se til at mappinger er korrekte når SAF-T-fil produseres.

Se oversikt over standard momskoder og kontoplan fra Skatteetaten her.


Automatisk kontomapping med mulighet for overstyring
Systemet vil automatisk gjøre oppslag mot skatteetatens standard kontoplan og foreslå mapping/standard. I enkelte tilfeller vil systemet foreslå "NA" da det ikke er fullstendig match eller mulig å runde ned til nærmeste. Eksempel på dette er 51xx-kontoer.

Interimskontoer som ikke kan mappes på normalt vis skal mappes mot "NA."

Kontoer og MVA-koder i valgt rapporteringsperiode:

Når data er hentet fra klient og klar for videre behandling, trykk Eksport  -> Rediger koblinger. Her vil kun kontoer og MVA-koder for valgt rapporteringsperiode listes.

 

 

For deg som vil klargjøre hele klienten/kontoplanet:
Via "Innstillinger" i modulens hovedmeny får man oversikt over alle kontoer på klienten, med mappingforslag og mulighet for overstyring.