CRM

Aktivitetsrapport

Gir en oversikt over alle aktiviteter per ansatt. Du finner denne under Rapporter - CRM rapporter. 

Rapportoppsett

Det er mulig å lagre en egendefinert rapport som du kan hente opp senere, eller lagre som standard. 

1. Sett opp rapporten slik du ønsker 

2. Trykk på knappen "rapportoppsett" øverst til høyre. 

3. Velg "lagre som ny". 

4. Her kan du sette navn, og velge hvem den skal være synlig for. Du kan også velge å sette rapporten som standard for klienten. 

Bruk "hent" for å hente opp en rapport som allerede er laget, eller "oppdater aktiv" for å lagre endringer på oppsettet du er på. 

Dato

Du kan velge å sortere med "filtrer med et relativt tidsspenn" for å se inneværende eller forrige uke/måned/kvartal/år. 

Det er også mulig å sortere på gitte datoer med "filtrere med absolutte datoer". 

Ansatt

Du kan velge en ansatt fra listen ved å trykke på den. Du kan fjerne dem igjen ved å trykke på "fjern" nederst til høyre. 

For å kommer opp i listen over ansatte må personen ha en bruker i klienten. 

Velg aktiviteter

Aktivitetene som kan velges her vises i antall per aktivitet.

Opprettede salgsmuligheter: viser antall salgsmuligheter opprettet per ansatt. 

Opprettede møter: viser antall møter opprettet per ansatt. 

Deltatt på antall møter: viser antall møter ansatt har deltatt på. 

Opprettede kunder: viser antall kunder den ansatte har opprettet. 

Opprettede kontakter: viser antall kontakter den ansatte har opprettet. 

Fullførte oppgaver: viser antall oppgaver på ansatt som står som fullført. 

Opprettede timeregistreringer: viser antall timeregistreringer per ansatt. 

Opprettede ordre/faktura: viser antall opprettede ordre/faktura per ansatt. 

Opprettede veggmeldinger: viser antall veggmeldinger opprettet per ansatt. 

Det kan ta noe tid før data blir synlig i rapporten.