Lær mer om

Hurtigtaster - Pil ned

I denne artikkelen viser vi hvordan bruke hurtigtasten "pil ned" i bokføringsvinduet

Hurtigtasten for å søke i et søkbart felt er pil ned. Det benyttes ved at du markerer feltet du ønsker å søke i, enten ved å dobbelttrykke deg på det eller ved å benytte tab eller enter frem til du får muligheten til å redigere ønsket felt. Deretter kan du enten trykke pil ned direkte, eller skrive inn tall/bokstaver for å kunne skille ut aktuelle treff blant mange søkealternativer.


Aktuelle felt for søkefunksjonen:Dersom du skal søke blant kunde-, leverandør- og kontonummer kan du skrive inn de første sifrene eller bokstavene for så å trykke pil ned. Da vil den søke blant tilgjengelige alternativ. Du kan videre benytte deg av piltastene opp og ned for å velge rett bilagsart og deretter trykke enter for å velge.

DokumentID

Dersom du står i feltet for DokumentID i bokføringen, og trykker pil ned vil du få en oversikt over bilag som er sendt til godkjenning eller har vært gjennom godkjenningsflyten og er klare for bokføring. Mer om prossesen fra mottak til bokføring

 

Bilagsart

For å velge bilagstype i bokføring kan du enten skrive inn ID for bilagstypen manuelt eller søke blant mulige bilagstyper ved å trykke pil ned etter å ha markert feltet for bilagstyper. 

Dersom du trykker pil ned, vil du få alle tilgjengelige bilagstyper opp som valgalternativ. Dersom ditt selskap har opprettet flere bilagsarter enn standard, kan det hjelpe å taste inn enten noe hjelpende søketekst eller tall for å kunne filtrere ut på aktuelle treff. Du kan videre benytte deg av piltastene opp og ned for å velge rett bilagsart og deretter trykke enter for å velge.

 

Script

Ved å markere feltet for script og trykke piltast ned, vil du se alternativer for tilgjengelige script. Disse vil ha en ID før navnet, og du vil selv måtte skrive inn den representative ID’en for scriptet manuelt. 

I dette tilfellet er kun script for mva og periodisering valgt. Ved å skrive inn 2 i feltet for script, vil du kunne periodisere føringen. Dersom selskapet ditt har lagt til flere script i klienten, vil dere få flere alternativer i oversikten. Les mer om periodiseringsscript

 

Kundenummer

For å velge blant kundenummer bør du begynne med å fylle inn deler av søkenavnet eller kundenummeret for å kunne filtrere ut aktuelle treff. Deretter trykker du pil ned for å søke på informasjonen, og kan videre benytte piltastene opp og ned for å finne rett treff. For å velge rett kundenummer trykker du enter, og vil deretter komme til neste aktuelle felt for utfyllelse.

Dersom du trykker pil ned i et tomt felt for kundenummer vil du bli henvist til opprettelse av ny kunde.

 

Kontonummer (Debet/kredit)

Dersom du ønsker å søke i kontonummer under feltene for debet og kredit kan du skrive inn deler av kontonummeret eller navn på ønsket konto,og trykke piltast ned. Da vil du få opp alternativer med treff på ditt søkekriterie. 

I dette feltet kan det også være greit å huske at reskontroføringer mot 2400/1500 enkelt kan knyttes opp mot kunde- og leverandørnummer ved å trykke plusstasten(+) for så å søke kundenummer, eller minustasten (-) for så å søke leverandørnummer og knytte dem mot respektive reskontroer alt ettersom hvilket felt det føres i. Se mer om dette under beskrivelsen for hurtigtastene +/- under debet/kredit-feltene.

MVA-kode

For å velge rett mva-kode kan du markere feltet for MVA-kode. For de fleste bilagsarter er dette feltet ikke et default utfyllingsfelt, og vil kanskje kreve at du må dobbelttrykke på det i stedet for å bruke tab eller enter. Når du har markert feltet kan du trykke pil ned for å vise alternativene. For å filtrere ut blant alle treffene kan du enten skrive deler av navnet på mvakoden eller søke med siffer for rett mva-kode. Du kan benytte piltastene opp og ned for å velge rett kode, og trykke enter for å velge. Da vil du havne i neste aktuelle felt for utfylling.Lenker

Dersom du ønsker å koble en føring mot en inn- eller utbetaling, for å lukke postene direkte i bokføringen kan du markere feltet for lenker og trykke pil ned. For å kunne søke må kunde- eller leverandørnummeret for føringen være fylt inn, slik at alle ukoblede føringer mot kunden i bankmodulen vil bli synlige. Dersom føringenen din gjelder flere inn- eller utbetalinger i bank kan du huka av for alle på en gang og samle dem.