Ofte stilte spørsmål

Hvordan godkjenner jeg et bilag via ny bilagsbehandling (beta)?

Vi går her gjennom hvordan du godkjenner faktura fra den nye bilagsbehandlingen i 24SevenOffice desktop. Du kan selvfølgelig også benytte app for å godkjenne faktura på mobil.

 

  • En person som blir tildelt et nytt bilag for godkjenning mottar en systemnotifikasjon og en epost som varsler om at et nytt bilag venter på godkjenning. 
  • Både system- og epostvarsler knyttet til godkjenning kan skrus av/på under brukerprofilen under Notifikasjonsinnstillinger.

  • Begge disse meldingene inneholder en snarvei direkte inn til godkjenningsvisningen av det aktuelle bilaget. Det er her mulig å inspisere både bilagsdokument og øvrige bilagsdetaljer før bilaget enten godkjennes eller blir avslått. 

Godkjenne bilag

  • Klikk på Godkjenn
  • Du godkjenner da bilaget og eventuelt videresender til neste person i godkjenningslisten inntil alle har godkjent. Når siste person godkjenner følger systemet automatisk opp og fullfører bilaget med valgt bokføringsmetode: “Bokfør direkte” eller “Overfør til avansert bokføring”. 
    • Ved “Bokfør direkte” blir bilaget automatisk bokført av systemet i det siste person i listen godkjenner. 
    • Ved “Overfør til Bokføring” blir bilaget overført til Bokføring (egen modul)  for videre manuell kontroll og bokføring. 

Avslå bilag

  • Avslår bilaget og stopper prosessen. Bilaget legger seg under visning “Avslått” i oversikten Bilagsliste

Du kan selvfølgelig også bruke vår 24SevenOffice Economy app for å godkjenne faktura fra mobil. Les mer om hvordan du godkjenner bilag via appen.

 

For å komme i gang med appen kan du laste ned denne via App Store eller Google Play

 

Les mer om hvordan du kommer i gang med ny bilagsbehandling (beta).

Les mer om godkjenning i ny bilagsbehandling (beta) her.