Kom i gang med forholdsmessig fradrag

I denne hjelpeartikkelen vil vi presentere steg for steg hva du må gjøre for å aktivere forholdsmessig fradrag for ditt selskap i 24SevenOffice, samt tips for hvordan forholdsmessig fradrag kan kontrolleres.

Opprett ny

1. Naviger til Regnskapsmodulen, og trykk på Administrasjon - Innstillinger. Velg deretter menyvalget "Forholdsmessig fradrag."

 • Brukere med tilgang til regnskapsinnstillinger vil ha lesetilgang.
 • Brukere med regnskapsadmin-tilgang vil ha full tilgang.

 

2. Klikk "Opprett ny"

 • Fyll inn navn.
 • Klikk "Ny periode."
  • Sett ønsket "Fra dato" (bilag bokført med bilagsdato lik eller større enn gitt dato vil automatisk få tilhørende fradragsberettiget sats).
  • Angi fradragsberettiget-sats.
 •  Klikk "Ny kobling" for å legge til hvilke kontoer regelen skal gjelde for.

Tips:

Det er mulig å legge til flere kontoer i én operasjon ved å bruke kommaseparert liste og/eller kontointervall.

Eksempelvis kan du skrive “6200-6299” og trykke ENTER eller TAB for å legge til alle kontoer i 62-serien.

Alternativt kan du skrive “6200,6210,6250”og trykke ENTER eller TAB  for å legge til enkeltvis i samme operasjon. 

Kommaseparert og intervall kan også kombineres.

 • Klikk "Lagre."Nå er du klar til å bokføre med forholdsmessig fradrag 🎉

 

Endre, vis endringslogg og deaktiver 

 • Klikk på kebab-meny (3-prikker-ikon) for å lagre endringer, se endringslogg eller deaktivere en regel.

 

Obs: Endring av "Fra dato" eller sats vil ikke ha tilbakevirkende kraft på bokførte bilag. Dette må korrigeres manuelt.  

 

Endringslogg

Endringsloggen viser hvem som endret, hva som ble endret (gammel og ny verdi) og når endringen ble lagret.

Deaktiver

Klikk “Deaktiver” for å deaktivere en regel. Det som skjer når dette utføres er at alle koblede kontoer blir fjernet. Hvorvidt en regel har minst én konto på seg er definisjonen på om den er aktiv eller ikke.

Valideringer

 • En hovedbokskonto kan være valgt på maks én regel pr gang.
 • Det er ikke mulig å ha flere intervaller med samme “fra dato” på en og samme regel. 

 • Fradragsberettiget-sats kan ha maksimalt 2 desimaler. 

Visning ved bokføring

Ny bilagsbehandling:

Ikon aktiveres ved MVA-beløpet for å indikere når forholdsmessig fradrag er aktivert på en transaksjon:Bokføringsmodulen:

Sats settes automatisk i "Prosentvis fradrag"-feltet utifra konto og dato:Kontroll


Bilagsjournal

"Prosentvis fradrag" er tilgjengelig i kolonnevelgeren i bilagsjournal-rapportenØkoskop

For rask og enkel kontroll over bilag med forholdsmessig fradrag anbefaler vi å bruke Økoskopet.

 • Her kan du først angi perioden og kontointervall du ønsker å se bilag for: 
 • Trykk SØK
 • Gå deretter til "Aggregering"-fanen
 • Utvid "Info" og legg til Konto, MVA og Prosentvis fradrag:

  Rekkefølgen disse typene legges til er avgjørende for visningen, og du kan enkelt endre rekkefølgen ved bruk av "dra og slipp" og/eller legge til flere aggregeringstyper. Husk også at det er mulig å legge til kolonner for å se mer relevant info.