Lær mer om

Lær mer om autobokføring

Autobokføring gir deg muligheten til å automatisk bokføre faste inngående fakturaer.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Fakta om autobokfør:

 1. Med autobokfør kan du bokføre fakturaer som kommer inn som elektroniske fakturaer (EHF). Det vil si at du må være registrert i ELMA for å kunne ta denne funksjonen i bruk.
 2. Får du repeterende fakturaer fra leverandører kan du autobokføre disse definert på ulike regler på leverandør nivå og beløp.
 3. Du vil få en oversikt over når du mottok faktura sist gang og hvilke beløp de har vært på tidligere.
 4. Du kan styre automatikken som du ønsker ved å skru den av og på.
 5. Fakturaene havner direkte i bankmodulen for utbetaling, der vil du også kunne kontrollere før du betaler.
 6. Les her hvordan du setter opp reglene.
 7. Det er kun fakturaer som har kommet som EHF som vil vises her. Autobokføring oppdaterer seg mot CRM med litt under 2 timers mellomrom.
 8. Det er ikke mulig å bruke autobokføring på leverandører hvor fakturaer skal godkjennes eller føres mot prosjekt.

De ulike kolonnene i autobokfør:

 1. Leverandør
  Viser hvilken leverandør fakturaen er fra.
 2. Siste faktura
  Viser når du mottok siste faktura.
 3. Tidligere beløp
  Viser beløp inkl. mva på tidligere lignende fakturaer.
 4. Debet konto
  Debet konto satt på leverandør i CRM.
 5. Bokføring
  Her kan du aktivere autobokføre eller la den stå som manuell.
 6. Avdeling
  Sette avdeling den skal bokføres mot.
 7. Tillatt maksbeløp (NOK)
  Her setter du maksbeløp den kan autobokføre.

Ved oppstart autobokføring er det lurt å teste med én utvalgt leverandør at faktura blir bokført og kommer til bankmodulen. Så aktivere autobokføring på resten av leverandørene hvor det er aktuelt.

 1. Første gang vil du få fakturaen inn i mottaket og leverandøren vil legge seg automatisk i listen i autobokføring. I autobokføring velger man i kolonnen "bokføring" autobokføring.
 2. Når det er gjort vil fremtidige fakturaer gå rett til autobokføring og vil ikke bli liggende i mottaket.
 3. Det er viktig at feltet for organisasjonsnummer i CRM er skrevet inn rett, det må stå uten mellomrom og annen info som MVA.
 4. Får du en feilmelding i debet kolonnen må du sjekke organisasjonsnummeret på leverandøren i CRM.
 5. Det er ikke mulig å bruke autobokføring på leverandører hvor fakturaer skal godkjennes eller føres mot prosjekt.