Lær mer om

Lær mer om alle de ulike handlingene i systemet

I denne artikkelen skal vi gjennomgå hvor du kan finne de ulike handlingene i systemet, og hvilke som finnes, og hva de ulike handlingene gjør

Hvor finner jeg og redigerer handlinger i systemet? 
En handling kan finnes, redigeres, aktivere og deaktiveres fra den siden der det drivende objektet (for workflowet som kjører når handlingen igangsettes) er representert. For eksempel handlinger som omhandler en ansettelse (F.eks. Onboarding og Offboarding) har ansettelsen som drivende objekt og finnes derfor der "Ansettelser" er i fokus: 

Handlinger som har har en jobbsøknad som drivende objekt kan sees der det er "Søknader" som er i fokus: 

De handlingene du ser i nedtrekksmenyen er satt opp/konfigurert (valgt parametere/innstillinger), aktivert og fokusert av oss. Det finnes en rekke handlinger vi har skjult, som ikke er konfigurert. Vi kaller disse avanserte handlinger. 

Du kan lese mer om konfigurering av avanserte handlinger her.

Det er noen av handlingene i systemet (under avansert-visning) som er ment for våre danske kunder. Vi jobber med en måte å få disse helt skjult fra det norske miljøet, slik at det blir mer oversiktlig. I mellomtiden må vi bare beklage for at det er noen overflødige handlinger i ditt system. De handlingene dette gjelder for, har vi kommentert "Danmark" ved, i tabellen under.

Alle handlinger i systemet:

(Auto-handlinger er ikke inkludert i tabellen under, men de kan du lese om i denne artikkelen)
Når du klikker deg inn på en spesifikk handling i systemet (via "Redigere handlinger") og leser dokumentasjonen, vil du får en detaljert beskrivelse av hva som skjer når du igangsetter handlingen. Denne guiden har som hensikt å gi et raskt overblikk over de ulike handlingene som finnes i systemet, hva formålet med de er, og om de er fokusert eller avansert. 

Drivende objekt:

Navn på handling: 

Beskrivelse av handlingen:

Fokusert/
avansert:

Personer

Ny ansettelse

Registrerer en ansettelse på en person og endrer status for vedkommende til "ansatt". Ler mer om denne handlingen her.

Fokusert

 

Registrer utdanning

Brukes for å registrere gjennomført utdannelsesforløp( grad, sertifisering, kurs etc.) på en eller flere ansatte utdannelse/forløp på ansatte. Det kan oppgis en gyldighetsdato, og det kan lastes opp fil (F.eks. diplom).

Fokusert

 

Ressursbestilling

Brukes til å bestille en ressurs for en ansatt. Man velger da personen som skal motta ressursen, ressurstype (av de som er registrert i systemet), ønsket dato for utlevering. Mottakeren av bestillingen, er den personen som er ansvarlig for ressurstypen (i ressursstyringsmodulen).

Fokusert

 

Last opp fil til filarkiv

Brukes for å laste opp fil til en eller flere ansatte sine filarkiv. Les mer om handlingen her.

Fokusert

 

Be om samtykke

Brukes til å sende ut forespørsel om et samtykke til en eller flere ansatte. Samtykkene man kan "be om" er de som er registrert under samtykketyper.

Fokusert

 

Ressursregistrering

Brukes til å registrere en allerede utlånt ressurs på ansatte. Kan være nyttig å sette opp dersom man er ny bruker i systemet og ønsker å få registrert ressurser de ansatte har fått tildelt.

Avansert 

 

Gi samtykke - fra person

Brukes av den ansatte for å ta stilling til en forespørsel om samtykke. Vi har konfigurert og satt opp handlingen "Behandle samtykke" som har samme funksjon som denne. Les mer om den lenger ned.

Avansert

Danmark

Be om/tilordne autorisasjon

Formålet er å be om/tilordne autorisasjon. Det velges type, og forespørsel blir sendt ut.

Avansert

 

Buntvis angivelse av Fratredelsesdato

Brukes kun for å sette en sluttdato på tidligere ansatte der det mangler. Brukes sjeldent.

Avansert

Danmark

Opprett brukere - person - ID

Brukes for å opprette brukertilgang til en eller flere ansatte, basert på person-ID. 

Avansert

Danmark

Opprett brukere - Initialer

Brukes for å opprette initialer til en eller flere ansatte, basert på person-ID. 

Avansert

 

Samtaler

Den originale handlingen som handlingen "Medarbeidersamtale" er basert på. Brukes til å innkalle ansatte på ulike type samtaler. Kan brukes som utgangspunkt for å sette opp alle typer av samtaler i systemet. Les mer om dette her.

Avansert

 

Send e-post/SMS

Brukes til å sende ut beskjeder i form av e-post/SMS til en eller flere personer om gangen.

Fokusert

 

Last opp fil til filarkiv - leder

Brukes av leder, til å laste opp filer til den ansattes filarkiv.

Avansert

 

Opprett skjema

Brukes for å opprette et skjema basert på en skjemamal, og sende til besvarer og evt. godkjenner(e).

Avansert

Danmark

Send dokument

Brukes for å sende et dokument til signering og/eller E-boks.

Avansert

 

Inviter til kompetansesamtale

Brukes av leder for å kalle inn en ansatt til samtale for kompetansevurdering.

Avansert

 

Tildel profiler

Brukes for å knytte ansattprofil mot ansatte. Dette kan også gjøres direkte inne på en ansattprofil av en administrator ved å klikke "Rediger" og legge til profil(er).

Avansert

Danmark

Utviklingssamtale

En versjon av "Samtaler"-handlingen, som beskrevet ovenfor.

Avansert

 

Vurdere kompetanse

Brukes for å vurdere kompetansen til en ansatt. Oppretter kompetansevurderingsskjema og innkaller ansatt til samtale/vurdering.

Avansert

 

Ressursfordeling - fra Person

Hensikten er å tildele eller tildele og utlevere ressurs og varsle mottakeren.
Vi har en anbefalt arbeidsflyt Ift. ressurshåndtering som du kan lese om her.

Avansert

Enheter

Ny leder

Brukes til å registrere en ny leder i organisasjonen (og tildele vedkommende brukerrettigheter).

Fokusert

 

Opprette underenheter

Brukes for å bygge organisasjonen, ved å opprette enheter (og knytte ledere og ansatte mot en enhet).

Fokusert

 

Ny ansettelse - fra enhet

Registrerer en ansettelse på en person og endrer status for vedkommende til "ansatt" (Samme handling som vist under "Personer". Vi anbefaler at den startes der, ikke fra "Enheter").

Avansert

Danmark

Rekruttér ny medarbeider

Brukes for å registrere og knytte en ansatt mot en spesifikk stillingsannonse (dersom personen ikke har søkt via systemet, men kommer inn fra et annet sted) fordi det er behov for rekrutteringsstatistikk.

Avansert

 

Start: Opprett ansettelse fra enhet

Brukes når man oppretter organisasjonen (eller ved organisasjonelle endringer). Registrerer ansettelse på personer. Vi anbefaler at man oppretter ansettelse som vist her.

Avansert

Ansettelser

Onboarding

Brukes når formaliteter om en ansettelse er på plass, til å informere personer i organisasjonen om ansettelsen. I tillegg kan det opprettes en varsling for prøvetidssamtale.

Fokusert

 

Bytt enhet - for ansatt

Brukes når en ansatt får en ny stilling i organisasjonen (F.eks. ny stillingstittel, ny avdeling etc.)

Fokusert

 

Offboarding

Brukes for å registrere en oppsigelse, informere personer i organisasjonen og håndtere dokumenter/filer/prosesser for den ansatte.

Fokusert

Danmark

Generer dokument - fra ansettelse

Omgjør en fil fra filarkiv til et dokument som kan redigeres. F.eks. om det er opprettet en ansettelseskontrakt, og gjort om til PDF på ansattprofil, og man ønsker å redigere i dokumentet - da kan det generes om til et dokument igjen (fra PDF-filformat).

Fokusert

 

Oppdater ansettelse med sluttårsak

Brukes for å føre opp sluttårsak på tidligere ansettelser. F.eks. om dette mangler, og man har behov for å føre statistikk på dette. 

Avansert

 

Start: Oppdater ansettelser

Brukes for å buntvis oppdatere ansettelser med tittel, personaltype, arbeidstimer pr. uke og ansettelsesgrad/stillingsprosent.

Avansert

 

Onboarding, pro

Brukes som "Onboarding" beskrevet ovenfor, men har flere muligheter i forhold til utsendelse av e-poster. 

Avansert

Godkjenninger

Behandle samtyke

Brukes av den ansatte for å ta stilling til en forespørsel om samtykke ved å velge godkjenn/avvis. Den ansatte får link til handlingen på e-post, men kan også igangsette den fra sin profil under "Samtykker", om det ligger en forespørsel der.  

Fokusert

Danmark

Behandle autorisasjon

Brukes av en godkjenner for å ta stilling til forespørsel en tillatelse/autorisasjon. 

Avansert

Ressurser

Reserver ressurs

Hensikt er å reservere en ressurs til en ansatt og sende beskjed om når og hvor ressursen kan hentes. Ler mer om dette her.

Fokusert

Danmark

Ressurstildeling og -utdeling

Hensikt er å tildele eller tildele og utlevere en ressurs til en ansatt. Anbefaler å bruke handlingen/arbeidsflyten som vist ovenfor.

Avansert

 

Ressursregistrering fra ressurs

Hensikten er å tildele en allerede utdelt ressurs.

Avansert

Ressurstyper

Ressursregistrering - fra ressurstype

Formålet er å registrere allerede utlånte ressurser.

Avansert

Ressurstildelinger

Registrer utlevering

Registrere at en ressurs har litt levert ut til en mottaker.

Fokusert

 

Tilbakekalling av ressurs

Sender ut beskjed til ressursmottaker om at ressurs må leveres tilbake.

Fokusert

 

Ressursreturnering og behandling

Registrerer at ressurs er levert tilbake. Mulighet for å velge om ressursen så har status "På lager", "Tapt", eller "Utdatert"

Fokusert

 

Oppdatere status for ressurstildeling

Oppdatere status. F.eks. om det står feil registrert. 
Anbefaler å bruke de andre workflowsene.

Avansert

 

Ressursbehandling

Gir mulighet til å vurdere ressursens status F.eks. utdatert

Avansert

 

Returnering av ressurs

Registrerer at ressurs er levert tilbake. Anbefaler å bruke den handlingen som er fokusert og gjør det samme.

Avansert

Vedlagte filer

Generer dokument - fra fil

Opprettelse av dokument, som kan sendes til digital signatur. 

Fokusert

 

Send til digital signatur

Brukes for å sende dokumenter til digital signatur hos mottakeren

Avansert

Danmark

Send til e-Boks

Sender dokument til e-Boks (noe tilsvarende Digipost her i Norge).

Avansert

Utviklingen (Formell kompetanse)

Registrer gjennomføring

Hensikt å registrere gjennomføring av utdanning/kurs.

Fokusert

Skjemaer

Påminn skjemagodkjennere

Brukes til å påminne skjemagodkjennere om å vurdere et utfylt skjema. Auto-handling kan også brukes til dette formålet, så anbefaler ikke å sette opp denne handlingen.

Avansert

 

Legg til godkjenner i skjema

Brukes til å legge til nye skjemagodkjennere på et allerede opprettet skjema.

Avansert

 

Fjern godkjenner på skjema

Brukes til å fjerne en skjemagodkjenner fra et skjema.

Avansert

 

Endre godkjenner - fra liste

Brukes til å skifte godkjenner på et skjema.

Avansert

 

Endre godkjenner - fra detaljvisning

Brukes til å skifte godkjenner på et skjema.

Avansert

 

Avslutt skjema

Brukes til å endre status på et avsluttet skjema, når skjemaet har status “fullført”. Vi har også auto-handling til dette. Så anbefaler ikke å sette opp denne handlingen.

Avansert

Stillingsannonser

Kopiér stillingsannonse

Brukes til å opprette en kopi av en stillingsannonse.

Fokusert

 

Avslutt stillingsannonse

Brukes til å avslutte en stillingsannonse.

Fokusert

Danmark

Opprett og send annonse til medie

Brukes til å oprette en stillingsannonse og sende til media

Avansert

Danmark

Opprette standardannonser

 

Avansert

 

Søk på jobb

Brukes til å søke på stillinger som er publisert internt.

Avansert

Rekrutteringsteam 

Skriv til rekrutteringsteam

Brukes til å sende felles e-post til rekrutteringsteam

Fokusert

 

Varsle rekrutteringsteam

Brukes til å varsle rekrutteringsteamet om at det er lagt ut en ny stillingsannonse (handlingen over kan også brukes til dette formålet)

Avansert

Søknader

Ny ansettelse - fra søknader

Registrerer en ansettelse på en person og endrer status for vedkommende til "ansatt". Flytter også dokumenter fra søknadsprofil til ansattprofil. 

Fokusert

 

Inviter til samtale

Brukes til å kalle inn søkere til intervju.

Fokusert

 

Send avslag

Brukes for å sende avslag på jobbsøknad.

Fokusert

 

Send beskjed: Åpen tekst

Brukes for å sende en beskjed, i form av en åpen tekst, til søker(e).

Fokusert

 

Endre status

Brukes til å endre status på en søknadsprosess.

Fokusert

 

Flytt søknad

Brukes til å flytte en søker fra en stillingsannonse/prosess til en annen.

Avansert

 

Be om samtykke

Brukes til å innhente samtykke i forbindelse med søknadsprosess, fra søkere.

Avansert

 

Be om dokumentasjon

Brukes for å be søkeren om å laste opp mer dokumentasjon i forbindelse med søknadsprosessen.

Avansert