Lær mer om

Lær mer om regnskap

Regnskapsmodulen i 24SevenOffice er satt sammen av mottak, godkjenning og bokføring. Bilag sendes til mottaket hvor du behandler dem videre. Derfra kan de sendes på attesteringsflyt.

I regnskapsmodulen har du også tilgang til “Anleggsregisteret”, “søk i bilag og dokumentID, rapporter og administrasjon.

 


Mottak
I mottaket kommer alle de inngående fakturaene inn, enten via EHF, epost eller manuelt opplastede filer. Bilagene kan behandles og sendes videre til godkjenning,  eller bokføres direkte.


Godkjenning
Hit kommer bilagene du har sendt til godkjenning. Man kan sette opp ulike godkjenningsløp og når bilaget er godkjent vil det ligge klart i bokføring.


Bøkføring
Her bokfører du alle bilag, enten med dokumentID eller uten dokumentID.


Anleggsregister
Anleggsregisteret gir deg en oversikt over bedriftens eiendeler og avskrivninger.


Autobokfør
Autobokfør gir deg muligheten til å automatisk bokføre faste inngående fakturaer.


Søk
Her kan du søke i bilag, dokumentID, reskontro og Økoskopet.


Rapporter
Her finner du oversikt over alle de økonomiske rapportene i systemet.


Administrasjon
Under administrasjon finner du alle innstillingene som må settes opp i regnskapsmodulen. Denne linken fungerer ikke! Hvor finner vi nå denne informasjonen?