Kom i gang med regnskap

I denne hjelpeartiklen vil vi presentere hvilke steg du må gjennomføre, og innstillinger du må sette opp, for å komme trygt i gang med regnskapsmodulen i 24SevenOffice.

 1. Aktiver mottak og EHF i Elma-registeret via Fakturamodulen. 
  • Når du aktiverer mottaket og registrerer deg i ELMA-registeret vil du få alle dine fakturaer rett inn i systemet. Les mer om ordinært mottak her. Lær mer om ny bilagsbehandling her.
 2. Legg inn kunder og leverandører i CRM 
  • Sørg for å ha lagt inn kunder og leverandører i CRM slik at dere får koblet fakturaene riktig. Dette kan dere enten gjøre ved en import eller manuelt.
 3. Opprett regnskapsår
  • For at du skal kunne fakturere og bokføre i 24SevenOffice, må du ha opprettet regnskapsår. Det gjør du via Regnskap - Innstillinger - Regnskapsår og perioder.
 4. Gå gjennom kontoplanen
  • I systemet ligger standard kontoplan, men du kan både opprette og endre på kontoene slik dere ønsker. Er det mange endringer så kan det gjøres via en import. OBS; skal dere endre kontoplan må dette gjøres før dere både fakturerer og bokfører for første gang.
 5. Gå gjennom bilagsarter
  • Bilagsartene sier noe om hva slags bilag du bokfører, valg av bilagsart er avgjørende for hvilket bilagsnummer bilaget blir tildelt. Ved å skille på bilagsarter skal det være lettere å orientere seg i regnskapet og rapporter i ettertid.
 6. Gå gjennom nummerserier
  • Nummerserier sees i sammenheng med bilagsartene. Nummerserier brukes for å skille forskjellige bilag fra hverandre på bilagsnummer.
 7. Opprett eventuelle dokumentID-serier 
  • Er dere flere som jobber samtidig i systemet med bokføring, vil det være hensiktsmessig å legge opp flere dokumentID-serier. Husk å ha et stort intervall mellom dokumentID-seriene slik at de ikke krasjer med andre serier fremover.
 8. Varsling ved bilag til godkjenning
  • Ønsker du å få en e-post med varsling når du har bilag til godkjenning, kan du selv velge når du skal få varsling. 
  • Rutiner for godkjenning anbefaler vi at dere bestemmer dere for internt i bedriften og med regnskapsfører om dere har det. Les mer her om hvordan godkjenning fungerer og om hvordan du setter opp godkjenningsregler her. Bruker du ny bilagsbehandling lærer du mer om godkjenning via denne her.
 9. Legg inn inngående balanse 
  • Følg denne hjelpefilen for å legge inn inngående balanse.