Kom i gang med regnskap

I denne hjelpeartiklen vil vi presentere hvilke steg du må gjennomføre, og innstillinger du må sette opp, for å komme trygt i gang med regnskapsmodulen i 24SevenOffice.

 1. Aktiver mottak og EHF i Elma-registeret via Fakturamodulen. 
  • Når du aktiverer mottaket og registrerer deg i ELMA-registeret vil du få alle dine fakturaer rett inn i systemet. Les mer om mottaket her.
 2. Legg inn kunder og leverandører i CRM 
  • Sørg for å ha lagt inn kunder og leverandører i CRM slik at dere får koblet fakturaene riktig. Dette kan dere enten gjøre ved en import eller manuelt.
 3. Opprett regnskapsår
  • For at du skal kunne fakturere og bokføre i 24SevenOffice, må du ha opprettet regnskapsår. Det gjør du via Regnskap - Innstillinger - Regnskapsår og perioder.
 4. Gå gjennom kontoplanen
  • I systemet ligger standard kontoplan, men du kan både opprette og endre på kontoene slik dere ønsker. Er det mange endringer så kan det gjøres via en import. OBS; skal dere endre kontoplan må dette gjøres før dere både fakturerer og bokfører for første gang.
 5. Gå gjennom bilagsarter
  • Bilagsartene sier noe om hva slags bilag du bokfører, valg av bilagsart er avgjørende for hvilket bilagsnummer bilaget blir tildelt. Ved å skille på bilagsarter skal det være lettere å orientere seg i regnskapet og rapporter i ettertid.
 6. Gå gjennom nummerserier
  • Nummerserier sees i sammenheng med bilagsartene. Nummerserier brukes for å skille forskjellige bilag fra hverandre på bilagsnummer.
 7. Opprett eventuelle dokumentID-serier 
  • Er dere flere som jobber samtidig i systemet med bokføring, vil det være hensiktsmessig å legge opp flere dokumentID-serier. Husk å ha et stort intervall mellom dokumentID-seriene slik at de ikke krasjer med andre serier fremover.
 8. Varsling ved bilag til godkjenning
  • Ønsker du å få en e-post med varsling når du har bilag til godkjenning, kan du selv velge når du skal få varsling. 
  • Rutiner for godkjenning anbefaler vi at dere bestemmer dere for internt i bedriften og med regnskapsfører om dere har det. Les mer her om hvordan godkjenning fungerer og om hvordan du setter opp godkjenningsregler her.
 9. Legg inn inngående balanse 
  • Følg denne hjelpefilen for å legge inn inngående balanse.